VerksamhetsområdeFöretagsöverlåtelser

Mannheimer Swartlings kapacitet och kompentens inom företagsöverlåtelser på den svenska marknaden sticker ut.

Med över 100 M&A-jurister på nio kontor i fem länder som stöds av mer än 250 specialister topprankade inom sina verksamhetsområden är Mannheimer Swartling kapabel att hantera både de mest krävande internationella transaktionerna och genomföra inhemska transaktioner på ett pragmatiskt och effektivt sätt.

Våra jurister är involverade i en majoritet av de större transaktionerna i Sverige och topprankas regelmässigt i alla relevanta rankingar av jurister inom Norden. Under de senaste fem åren har vi framgångsrikt representerat klienter i mer än 400 transaktioner.

Vi strävar efter att tillhandahålla den bästa rådgivningen och de mest professionella tjänsterna till de mest krävande klienterna. Vår klientbas innefattar aktörer inom alla områden, såsom industrialister, private equity, entreprenöriella verksamheter, startups i senare skeden, banker och andra finansiella institut samt offentlig sektor.

Kvaliteten och servicenivån i vår leverans saknar motsvarighet på den svenska marknaden.

Verksamhetsgruppen Företagsöverlåtelser ansvarar för Mannheimer Swartlings verksamhet inom primärt följande områden:

  • Förvärv och avyttringar 
  • Joint Ventures 
  • Omstruktureringar
  • Generell bolagsrättslig rådgivning