Mannheimer Swartling är en väletablerad rådgivare vid företagsöverlåtelser. Med stöd av byråns specialistkompetens inom de flesta affärsjuridiska verksamhetsområden skräddarsyr vi vår rådgivning efter behoven hos varje klient och inom ramen för varje uppdrag.

Företagsöverlåtelser

Tack vare vår omfattande erfarenhet från transaktionsmarknaden erbjuder vi strategisk rådgivning kring transaktionernas alla steg. Förutom att hantera de juridiska delarna håller vi effektivt ihop projektet, allt för att klienten ska uppnå sina syften med transaktionen.

Vi arbetar ständigt med att utveckla och effektivisera vårt arbetssätt genom att förbättra processer och genom att digitalisera vårt arbete. Detta leder till att vi kan hantera marknadens mest komplexa projekt, men även att vi effektivt kan biträda i mindre transaktioner och tilläggsförvärv.

Våra uppdrag täcker hela spektrumet på M&A-marknaden med auktionsförfaranden, förhandlade affärer, carve-outs, aktieöverlåtelser, inkråmsöverlåtelser och M&A-försäkring. Inom vår klientbas finns allt från industriella aktörer, private equity, startups i senare skeden, banker och andra finansiella institut samt klienter verksamma inom offentlig sektor.

Internationella transaktioner

Svenska bolag verkar på en global marknad vilket förstås speglar M&A-transaktionerna. Vi jobbar ofta med gränsöverskridande transaktioner och samarbetar då nära andra ledande, internationella advokatbyråer.

M&A-rådgivning i toppklass

Vår målsättning är alltid att leverera pragmatisk och effektiv rådgivning och projektledning av absolut högsta kvalitet.
Vi är involverade i många av de större transaktionerna i Sverige och rankas kontinuerligt i topp av flera oberoende rankningsinstitut.

Rådgivningen i urval

  • Företagsförvärv
  • Företagsöverlåtelser
  • Strukturfrågor och omstruktureringar
  • Carve-outs
  • Incitamentsprogram för privata bolag
  • Joint Ventures
  • Generell bolagsrättslig rådgivning för privata bolag