För att tydligare definiera för våra klienter hur vi arbetar och vad klienterna kan förvänta sig tillämpar vi allmänna villkor för våra tjänster. Villkoren gäller i samband med uppdrag som vi påbörjar den 15 januari 2023 eller senare.

Allmänna villkor – Svenska

Om du har frågor om våra allmänna villkor är du välkommen att kontakta vår general counsel Karin Faxén Ågrupkarin.faxen.agrup@msa.se, tel +46 8 595 065 25.