Mannheimer Swartling har stor branschkännedom och lång erfarenhet av rådgivning inom området sjö- och transporträtt i dess allra vidaste bemärkelse.

Byrån biträder svenska och internationella företag, organisationer samt myndigheter inom stat och kommun med juridisk rådgivning. Vår expertis omfattar bland annat avtalsskrivning och avtalsförhandlingar, alla typer av förvärv och finansieringar, garantier och försäkringsfrågor, domstolsprocesser och skiljeförfaranden i Sverige och utomlands.

Ett helhetsperspektiv på klienternas utmaningar

Många transaktioner inom området sjö- och transporträtt innefattar frågor som tangerar andra områden inom juridiken. Vår roll är att biträda våra klienter när viktiga ekonomiska beslut ska fattas och där juridiskt korrekta underlag krävs. Tack vare byråns storlek och vana att arbeta i kontors- och verksamhetsöverskridande team kan vi erbjuda våra klienter rådgivning inom alla områden som kan påverka de beslut som ska fattas ur ett bredare perspektiv.

Internationellt nätverk

För närvarande är cirka tio jurister verksamma inom området. De flesta arbetar vid byråns Göteborgskontor, men vår expertis på området omfattar samtliga kontor. Vår erfarenhet inom området shipping and logistics har gett oss ett brett kontaktnät med större internationella advokatbyråer inom området.

Rådgivningen i urval

  • Avtalsskrivning och avtalsförhandlingar
  • Branschrelaterade förvärv, finansieringar, garantier och försäkringsfrågor
  • Domstolsprocesser och skiljeförfaranden i Sverige och internationellt