Rickard Carrick är partner på Mannheimer Swartling och är verksam i verksamhetsgruppen Företagsöverlåtelser. Han har en bred kompetens som täcker förvärv och avyttringar, joint ventures, strategiska investeringar, carve-outs, strukturfrågor och allmän företagsrådgivning för både industrikunder och finansiella investerare. Rickard har ett särskilt fokus på transaktioner inom tech och life science och har agerat rådgivare till svenska och internationella klienter i ett brett spektrum av transaktioner inom dessa områden.