Hans Petersson är delägare i Mannheimer Swartling och ordförande för byråns verksamhetsgrupp för Företagsöverlåtelser (M&A) i Malmö. Hans biträder både finansiella och industriella klienter vid förvärv, avyttringar och joint ventures. Han har bred erfarenhet av såväl nationella som internationella företagsöverlåtelser och fungerar ofta som huvudrådgivare i samband med klienters företagsförvärv utanför Sverige. Hans har även stor erfarenhet av kapitalmarknadstransaktioner, såsom börsintroduktioner och andra kapitalanskaffningar, såväl som bolagsstyrnings- och informationsgivningsfrågor. Utöver uppdrag inom sina specialområden, fungerar han även som extern bolagsjurist och styrelsesekreterare åt vissa klienter. Hans föreläser även om företagsöverlåtelser vid Lunds universitet.