Mannheimer Swartling levererar alla former av fastighetsrättslig rådgivning till både svenska och internationella klienter. Våra uppdrag omfattar både löpande rådgivning och medverkan i komplexa projekt utifrån varje klients behov och förutsättningar.

Byråns roll som strategisk rådgivare till fastighetsbranschen har byggts upp under lång tid och genom olika konjunkturer och marknadsförutsättningar. Under resans gång har vi samlat på oss omfattande erfarenhet och kunskap inom fastighetsrätten och den svenska fastighetsmarknaden.

Global räckvidd

Med klienter både i Sverige och internationellt levererar vi även specialistrådgivning till svenska klienter utomlands, internationella klienter i Sverige och i olika typer av gränsöverskridande ärenden. För uppdrag som kräver särskild, lokal expertis kan byråns internationella kontor och väletablerade kontaktnät med ledande, internationella advokatbyråer snabbt kopplas in.

Heltäckande rådgivning

Vi deltar bland annat i klienternas utveckling av nya affärsmodeller och hanterar effektivt legala frågor, både inom transaktioner och projekt samt inom tvistlösning och strukturfrågor. Inom fastighetsgruppens klientbas finns de flesta typer av aktörer – som privata och publika fastighetsbolag, fastighetsutvecklare, industribolag, fonder, finansiella ägare, stat, kommun och landsting.

Topprankade inom fastighetsrätt

Mannheimer Swartling och gruppens jurister rankas återkommande i topp inom fastighetsområdet av oberoende rankinginstitut som Chambers, Legal 500 och Who’s Who Legal.

Rådgivningen i urval

 • Förvärv och överlåtelser av fastighetsbolag och fastigheter
 • Sale and lease back
 • Strukturfrågor
 • Fastighetsutveckling
 • Fastighetskonsortier/Joint ventures
 • Fastighetsbildning, detaljplanering, bygglov och intrångsfrågor
 • Fastighetsfinansiering och säkerheter
 • Kommersiell hyresrätt och bostadshyra
 • Nyttjanderätter, arrenden servitut och andra rättigheter
 • Entreprenad och projekt
 • Facility management, förvaltningsavtal, konsultavtal m.m.
 • Miljörättsliga frågor
 • Aktiemarknadsfrågor
 • Skattefrågor
 • Tvister med anknytning till fastigheter, hyra, entreprenader m.m.