Med ett fokus på framförallt företagsöverlåtelser, joint ventures och majoritets- och minoritetsinvesteringar så arbetar Adam Green med klienter inom ett stort antal branscher, bland annat ofta med klienter inom media och ny teknik. Adam representerar ofta grundare och tillväxtbolag på deras resa inklusive vid exits och har även återkommande uppdrag med en internationell kontext, antingen genom att biträda utländska klienter i svenska ärenden, eller med svenska klienter i transaktioner med internationella element. Adam är en återkommande föreläsare på Stockholms universitet, Stockholm Center for Commercial Law, Handelshögskolan och Domstolsakademin. Han är även aktivt engagerad i vidareutbildning av byråns jurister. Adam rankas återkommande som ledande M&A-rådgivare av internationella rankinginstitut som Chambers, IFLR1000, Legal 500, Who’s Who Legal, and Expert Guide’s World’s Leading M&A Lawyers.