VerksamhetsområdeFastighetsrätt

Med Nordeuropas största fastighetsgrupp erbjuder Mannheimer Swartling klienterna tillgång till ett team med högsta kapacitet, effektivitet och handlingskraft på det legala området.

Som verksamhets- och branschgrupp tillhandahåller vi all form av legal rådgivning som fastighetsklienter efterfrågar på den svenska fastighetsmarknaden, från löpande rådgivning till medverkan i komplexa projekt och strategiska frågor. Vår rådgivning anpassas till varje klients behov och förutsättningar.

Byråns roll som strategisk rådgivare till fastighetsbranschen har byggts upp under lång tid och genom olika konjunkturer och marknadsförutsättningar. Med ett 50-tal jurister verksamma i fastighetsgruppen har vi en oöverträffad kapacitet och erfarenhet samlad från alla typer av ärenden. Vi deltar i klienternas utveckling av nya affärsmodeller och bistår med en marknadsledande hantering av legala frågor, såväl inom transaktioner och projekt som inom tvistlösning och strukturfrågor.

Mannheimer Swartling och våra jurister rankas återkommande i topp inom fastighetsområdet av oberoende rankinginstitut såsom Chambers, Legal 500 och Who's Who Legal.

Vår klientbas innefattar aktörer inom alla områden, såsom privata och internationella fastighetsbolag, fastighetsutvecklare, industribolag, fonder, finansiella ägare, stat, kommun och landsting.

Vår rådgivning omfattar bland annat:

 • Förvärv och överlåtelser av fastighetsbolag och fastigheter
 • Aktiemarknadsfrågor
 • Skattefrågor
 • Strukturfrågor
 • Fastighetsutveckling
 • Fastighetskonsortier/Joint ventures
 • Fastighetsfinansiering och säkerheter
 • Kommersiell hyresrätt, arrenden och sale and lease back
 • Entreprenad och projekt
 • Miljörättsliga frågor
 • Fastighetsbildning, detaljplanering, bygglov och intrångsfrågor
 • Tvister med anknytning till fastigheter, entreprenader m.m.
 • Facility management
 • Nyttjanderätter och andra särskilda rättigheter