Friskrivning

Information som publiceras på Mannheimer Swartlings hemsida är endast avsett som allmän information och utgör inte, och skall heller inte användas som, professionell juridisk rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Eventuellt användande av information på denna hemsida sker på användarens egen risk. Mannheimer Swartling ansvarar inte för, och har inga förpliktelser i förhållande till, information på Mannheimer Swartlings hemsida eller information på annan hemsida med länk till eller från Mannheimer Swartlings hemsida.

Immateriella rättigheter

MANNHEIMER SWARTLING, MSA samt Mannheimer Swartling-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Mannheimer Swartling. Mannheimer Swartling förbehåller sig alla rättigheter till dessa varumärken.

Information som publiceras på Mannheimer Swartlings hemsida tillhör Mannheimer Swartling eller används med tillstånd från rättighetsinnehavaren. Framställning av exemplar, framförande, spridning, visning eller annan överföring till allmänheten av informationen på hemsidan är, förutom för strikt privat bruk, förbjudet utan Mannheimer Swartlings medgivande.