Mannheimer Swartling erbjuder rådgivning i frågor som rör regulatoriska tvister, inklusive utredningar och domstolsprocesser. Byrån har aktivt tagit del i utvecklingen och varit involverad i flera komplexa utredningar och viktiga avgöranden på området.

I en regulatorisk miljö som präglas av tilltagande komplexitet och av en ökad aktivitet hos tillsynsmyndigheter blir regelstyrning och det offentligas ingrepp vanligare, sanktioner allt hårdare och dialogen med myndigheter alltmer präglad av juridik.

Utredningar och förfaranden hos myndigheter och förvaltningsdomstolar kan innebära betydande kommersiella, ekonomiska och mediala risker. I sådana lägen är det centralt med erfarna rådgivare som kan hjälpa till att hantera de utmaningar och den publicitet som uppstår. Vi har samlat byråns kombinerade erfarenhet och kompetens inom contentious regulatory för att effektivt kunna ge råd till våra klienter även i de mest komplexa och känsliga ärendena.

Anpassad problemlösning och riskhantering

Genom att närma oss frågor med en kombination av tvistlösningsexpertis samt ämnes- och sektorspecifik rådgivning kan vi hantera alla de problem och risker som föranleds av regulatoriska utredningar och förfaranden. Vi kan snabbt mobilisera relevant expertis från andra av byråns verksamhetsområden som Bank och finans, Företagsbeskattning, Miljö, EU- och konkurrensrätt, Finansiell reglering, Health Care and Life Science och Corporate Sustainability and Risk Management.

Byrån arbetar regelbundet mot några av de svenska myndigheter som har störst betydelse för näringslivet, som Finansinspektionen, Post- och telestyrelsen, Skatteverket, Konkurrensverket, Kemikalieinspektionen och Integritetsskyddsmyndigheten. Vi har därför utmärkt insyn i förfarandet inför och arbetet hos de mest aktiva tillsynsorganen.

Rådgivningen i urval

  • Bistå byråns klienter i utredningar och förfaranden hos svenska och europeiska tillsynsmyndigheter;
  • Representera byråns klienter i tvister mot tillsynsmyndigheter i förvaltningsdomstolar;
  • Rådgivning om frågor som rör förvaltningsrätt och konstitutionell rätt som uppstår i skärningspunkten offentligt-privat samarbete och interaktion.