Per Åsbrink ingår i byråns verksamhetsgrupp Företagsöverlåtelser och biträder både finansiella och industriella klienter vid förvärv, avyttringar och joint ventures. Per har omfattande erfarenhet inom vindkraftsektorn och har deltagit i några av de största och mest komplexa transaktionerna på den svenska marknaden. Han har även särskilt fokus på teknologibranschen, såsom spel, fintech, musik och underhållning, där han biträder såväl utländska investerare som ledande svenska aktörer inom området.