Per Åsbrink

Partner Malmö

Per Åsbrink ingår i byråns verksamhetsgrupp Företagsöverlåtelser och biträder både finansiella och industriella klienter vid förvärv, avyttringar och joint ventures. Per har omfattande erfarenhet inom vindkraftsektorn och har deltagit i några av de största och mest komplexa transaktionerna på den svenska marknaden. Per har även särskilt fokus på teknologibranschen, såsom spel, fintech, musik och underhållning, där han biträder såväl utländska investerare som ledande svenska aktörer inom området.

 • Erfarenhet

  • Delägare, Mannheimer Swartling, 2015-
  • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2005-2015
  • Biträdande jurist, Wistrand Advokatbyrå, 2002-2005

  Utbildning

  • Jur kand (Lunds universitet, 2002)

  Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Sveriges Advokatsamfund, 2008