Jan Holmius är delägare i Mannheimer Swartling och medlem i byråns verksamhetsgrupper för Företagsöverlåtelser (M&A) och Private Equity. Jan är specialiserad på företagsöverlåtelser och då särskilt relaterat till private equity, inklusive företagsförvärv och -försäljningar, avknoppningar, joint ventures, strategiska samarbeten och omstruktureringar. Som en av Sveriges ledande advokater vad gäller företagsöverlåtelser och private equity, har Jan en återkommande klientbas som inkluderar många av Europas större private equity fonder. Jan jobbar även återkommande med större bolag, såväl internationellt som i Sverige. Bland de senaste transaktionerna finns flera komplexa internationella avyttringar för private equity-klienter, transaktioner som har omnämnts som de största i Europa inom respektive bransch. Jan rankas som ledande inom företagsöverlåtelser och private equity av Chambers Global (Band 1) och Chambers Europe (Band 1) som nämner att “Jan Holmius is universally revered as a market-leading M&A and private equity practitioner”. Han är dessutom erkänd av Who’s Who Legal, där klienter berömmer honom som “a commercially minded and strategic thinker”, känd för sin “broad and deep knowledge of M&A” och hans förmåga “to take on any transaction”.