Det första fröet till vad som skulle bli Mannheimer Swartling såddes redan 1875. Några centrala värden har varit med ända från början – som ambitionen att alltid leverera högsta kvalitet i allt vi gör.

Även långsiktigheten, det vill säga viljan att bygga och utveckla en verksamhet som förändras i takt med klienternas skiftande behov och förutsättningar, är arvegods med samma höga aktualitet idag som när byrån bildades. Att arbeta med Mannheimer Swartling ska vara en kvalitetsstämpel. För oss har just det alltid varit en viktig målsättning och drivkraft. Vår långvariga filosofi kommer bland annat till uttryck i de tre kärnvärdena kvalitet, affärsfokus och laganda.

Mannheimer Swartlings entré till kontoret i Stockholm

”Att våra medarbetare samarbetar och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter är själva utgångspunkten för byråns affärsmodell, Pure Lockstep.”

Mer än bara en affärsmodell

Genom åren har det blivit tydligt att den allra högsta kvaliteten, den åstadkommer vi tillsammans. Att våra medarbetare samarbetar och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter är själva utgångspunkten för byråns affärsmodell, Pure Lockstep. Det har i sin tur byggt en ovanligt stark företagskultur. Kulturen är en av de vanligaste förklaringarna vi får från våra medarbetare till varför de trivs på byrån och väljer att stanna.

”Alla klienter är hela byråns klienter”

Ofta poängterar vi att hos oss är ”alla klienter hela byråns klienter”. Med det menar vi att våra medarbetare har goda incitament att hjälpas åt, vilket i förlängningen innebär att varje klient oavkortat har tillgång till den samlade expertisen inom hela byrån.

En långsiktig partner

I en föränderlig omvärld och ett skiftande affärslandskap varierar klienternas och medarbetarnas krav och förväntningar på oss. Ett kontinuerligt förändringsarbete och en väl utvecklad anpassningsförmåga är utan tvekan en annan förutsättning för att vi ska vara förstahandsvalet bland affärsjuridiska byråer – både för klienter och medarbetare.

En stark röst i samhället

Med vår roll och vår storlek följer också ett ansvar och en vilja att driva frågor som är viktiga ur ett samhällsperspektiv. Med rådgivningen vi levererar påverkar vi samhällsutvecklingen samtidigt som vi värnar om rättssäkerheten. Hållbarhet är en viktig dimension inom vår organisation och i vår affärsjuridiska rådgivning till klienter.

Byråns historia

Mannheimer

Love Mannheimer och Tage Zetterlöf grundade Mannheimer & Zetterlöf 1943 i Göteborg. Målet var att bilda en modern byrå som kunde behålla och utveckla sina biträdande jurister till framgångsrika delägare. Byrån etablerade sitt första utlandskontor 1971 i holländska Rotterdam. 1973 startades kontor i Skåne. Utlandsverksamheten vidgades genom etablering av kontor i New York 1983 och i Frankfurt 1989.

Swartling

1875 etablerade hovrättsnotarien Ossian Wallin en advokatbyrå till vilken vice häradshövdingen Erik Martin anslöt sig som delägare 1884. Byrån bytte genom åren namn allt eftersom delägare kom och gick. På 1950-talet var namnet Wetter & Swartling och byrån var då en av de större affärsjuridiska byråerna i Stockholm. År 1951 flyttade byrån till Ivar Kreugers gamla kontor i Tändstickspalatset, där byrån stannade fram till 1996.

Wetter & Swartling gick skilda vägar 1974 när Wetter & Wetter bildades av far och son och övriga delägare bildade Carl Swartling Advokatbyrå. Carl Swartling Advokatbyrå öppnade utlandskontor i New York 1988 och i Moskva 1989.

Sammanslagningen

De första kontakterna mellan Mannheimer & Zetterlöf och Carl Swartling Advokatbyrå togs redan 1977. Byråerna fortsatte att ha täta kontakter och gemensamma utbildningsdagar fram till 1990, då de två byråerna formellt slogs samman.

Pure Lockstep – i hjärtat av byrån

Ofta får vi höra att vår företagskultur överraskar positivt. Det förklarar vi med Pure Lockstep – en unik affärsmodell som i praktiken innebär att vi fokuserar på gemensamma mål, helt utan individuella ekonomiska incitament. Resultatet från verksamheten delas lika mellan byråns partners, och övriga juristers ersättning är densamma för alla med samma erfarenhetsnivå.

Sedan byrån bildades har Pure Lockstep-kulturen skapat en trygg utvecklingsplattform. Rätt personer arbetar naturligt med rätt uppgifter, och kunskapsutbyte mellan kollegor uppmuntras. Resultatet blir en kollegial arbetsplats där vi hjälper varandra att bli så bra vi bara kan bli. I förlängningen innebär det så klart också den bästa möjliga rådgivningen till klienter.

Uppförandekoder

Mannheimer Swartling och våra medarbetare ska under alla förutsättningar agera på ett sätt som är ansvarsfullt och hållbart. Byrån har en egen uppförandekod som tydliggör de principer som styr oss i rollen som arbetsgivare. Den tydliggör också medarbetarnas roll i förhållande till varandra, samt byråns och medarbetarnas roll i förhållande till klienter, leverantörer, samarbetspartners och samhället i stort. Byrån har även en uppförandekod för leverantörer. Leverantörskoden tillämpas på Mannheimer Swartlings affärsrelationer med leverantörer till byrån. Koden konkretiserar de förväntningar vi har internt och syftar till att säkerställa att även våra leverantör uppfyller dessa förväntningar.

Läs våra uppförandekoder

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.