Mannheimer Swartling verkar på en global marknad. Utöver vår egen internationella verksamhet samarbetar vi med ledande internationella advokatbyråer. Detta för att även i en internationell kontext kunna erbjuda våra klienter den bästa möjliga rådgivningen var i världen de än gör affärer.

Vi genomför löpande omvärldsanalys. I det ingår att bevaka skeenden i utlandet som är eller kan vara viktiga för våra klienter. Byråns medarbetare finns på kontor i Sverige, Bryssel, Singapore och USA. Inom vår internationella verksamhet arbetar både svenska och utländska jurister. De samarbetar naturligtvis oberoende av vid vilket kontor de är verksamma och – om uppdraget kräver det – även med ledande lokala advokatbyråer runt om i världen. På det sättet säkerställer vi både heltäckande juridisk expertis och lokal marknadskännedom. I menyn kan du läsa mer om vår globala verksamhet. Där hittar du också kontaktuppgifter till respektive kontor.