ExpertisBranscher

Våra branschgrupper är sammansatta av jurister specialiserade inom olika affärsjuridiska områden. Dessa jurister håller sig ständigt uppdaterade inom sina specifika branschers utveckling, förutsättningar och utmaningar med hjälp av byråns Professional Development Lawyers, som är ansvariga för branschbevakning och omvärldsanalys, samt genom ett nära samarbete med byråns klienter. Mannheimer Swartlings unika satsning på branschkunskap innebär att byråns klienter får arbeta tillsammans med jurister som utifrån branschkännedom kan se möjligheter i klienternas affärer och hjälpa dem att ligga steget före sina konkurrenter.