VerksamhetsområdeArbetsrätt och pensioner

Byråns grupp inom arbetsrätt och pensioner har specialistkompetens inom alla arbetsrättsliga frågeställningar.

Gruppen består av drygt 15 jurister varav de flesta arbetar enbart med arbetsrätt, men som också innehåller specialistkompetens inom närliggande områden, såsom processrätt, bolagsrätt, compliance, skatterätt och företagsöverlåtelser.

Genom vår storlek, sammansättning och expertis har vi möjlighet att ge den fullservice som våra klienter efterfrågar.

Vår rådgivning omfattar alla traditionella arbetsrättsliga ärenden:

  • Upprättande av anställningsavtal
  • Avslutande av anställningar
  • Rådgivning och bistånd vid större omorganisationer och driftsinskränkningar
  • Frågor om konkurrensklausuler
  • Kollektiv arbetsrätt, arbetsrättsliga frågor i samband med transaktioner
  • Pensionsfrågor, tvister och internationella frågor om utländsk arbetskraft och utstationeringar. 
  • Värdepappersbaserade incitamentsprogram liksom arbetsmiljörättsliga frågor och genomför även så kallade advokatundersökningar.