Maria Holme är delägare i Mannheimer Swartling och medlem i byråns verksamhetsgrupp för Företagsöverlåtelser (M&A). Maria har en bred verksamhet inom företagsöverlåtelser och hanterar försäljningar (inklusive komplexa carve-outs), förvärv och joint ventures. Hon lämnar också löpande bolagsrättslig rådgivning. Bland hennes klienter återfinns både finansiella och industriella aktörer, inklusive många välkända svenska bolag. Hon har på senare tid slutfört flera komplexa internationella transaktioner för återkommande klienter inom telekom, friskvård respektive private equity branscherna. Maria har även löpande uppdrag från private equity-klienter vad gäller strukturfrågor och incitamentsprogram. Maria håller regelbundet föreläsningar rörande företagsöverlåtelser, såväl för klienter, studenter och internt.