Erfarenhet

 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2012-
 • Foreign legal associate, Anderson Mori & Tomotsune, 2017

Utbildning

 • Jur kand (Lunds universitet, 2012)
 • Suffolk University Law School, Boston, MA, USA, 2010-2011

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Publikationer

 • Tillämpning av fördelningen av beskattningsrätten som rättfärdigandegrund för villkor om skattskyldighet vid underprisöverlåtelse, Svensk Skattetidning 2012, s. 545
 • Rättfallskommentar: HFD:s dom i mål 3764-10, Svensk Skattetidning 2012, s. 690

Verksamhetsgrupp

Maria Holme

Senior Associate

Erfarenhet

 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2012-
 • Foreign legal associate, Anderson Mori & Tomotsune, 2017

Utbildning

 • Jur kand (Lunds universitet, 2012)
 • Suffolk University Law School, Boston, MA, USA, 2010-2011

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Publikationer

 • Tillämpning av fördelningen av beskattningsrätten som rättfärdigandegrund för villkor om skattskyldighet vid underprisöverlåtelse, Svensk Skattetidning 2012, s. 545
 • Rättfallskommentar: HFD:s dom i mål 3764-10, Svensk Skattetidning 2012, s. 690