Mannheimer Swartling verkar inom hela fintech-sektorns värdekedja och tillhandahåller kvalitativ rådgivning i alla delar av det rättsliga och regulatoriska kretsloppet inom vilket fintech-aktörer verkar. Våra klienter inkluderar såväl nystartade som etablerade banker, finansiella institut, betaltjänstleverantörer, värdepappersbolag, fonder och försäkringsföretag.

Ny teknik omdefinierar och utmanar etablerade förutsättningar, preferenser och idéer i praktiskt taget alla branscher. Ny teknik påverkar hela värdekedjan inom finansbranschen och skapar förutsättningar för nya utmanare med nischade produkterbjudanden. Samtidigt driver teknikutvecklingen etablerade aktörers förmåga att diversifiera sina produktutbud och effektivisera verksamheten – allt från kundinteraktion till riskhantering och regelefterlevnad. Utvecklingen inom finansbranschen har också till viss del möjliggjorts av nya regelverk men även hämmats av gamla – en ständigt växande och föränderlig regelflora blandat med lagar som åldrats mindre väl ökar risken för att trampa fel.

Med en kombination av juridisk spetskompetens inom hela det affärsjuridiska spektrumet och djup förståelse för såväl finansbranschen som teknologisektorn, hjälper vi våra klienter att navigera i det ständigt skiftande landskapet samt att genomföra de allra mest komplexa och strategiskt viktiga transaktionerna och projekten. Genom sömlöst samarbete och full integration av juridiska kompetenser och branschkunskaper skapar vi affärsmässiga, värdeskapande och innovativa lösningar för våra klienter, ofta i vad som är outforskad terräng.

Vår målsättning är alltid att leverera den bästa rådgivningen genom att söka lösningar på frågor med avstamp i klienters målsättningar, utmaningar och förutsättningar. Vi följer marknaden och branschen och i flera avseenden är vi djupt delaktiga i att etablera standarder och praxis i den svenska finansbranschen.

I topp hos klienterna

Mannheimer Swartling rankas återkommande i topp inom samtliga områden som är centrala för finansbranschen av rankinginstitut som Chambers, Legal 500, IFLR 1000 och PLC Which Lawyer.

Rådgivningen i urval

 • Tillstånd och andra typer av myndighetsprocesser.
 • Finansregulatoriska frågor, inkl. rörelse- och tillsynsfrågor och tvistiga frågor, avseende bland annat betaltjänster (PSD2), elektroniska pengar (EMD), alternativa investeringsfonder (AIFMD), värdepappersrörelse (MiFID II), Taxonomi- och Disclosure-förordningarna (SFDR), crowdfunding-förordningen och den kommande kryptoförordningen (MiCA).
 • Open banking-lösningar (såsom BaaS och white label-tjänster) och relaterade innovationer.
 • Tekniska lösningar och nya idéer på bland annat betal-, försäkrings-, lån- och värdepappersmarknaden.
 • Strategiska samarbeten och operationella avtal, inkl. outsourcing och anskaffning, in-licensiering respektive utveckling av teknik.
 • IT-regulatoriska frågor, inkl. dataskydd, cybersäkerhet och artificiell intelligens.
 • Kapitalanskaffning och investeringar.
 • M&A.

Byrån har bred kompetens inom områden som direkt eller indirekt kan påverka finansiella aktörer:

 • Finansiering (inkl. hållbar finansiering)
 • Kapitalförvaltning
 • Börser, marknadsplatser och handelsplatser
 • Fonder (inkl. värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder)
 • Skattefrågor
 • Kapitalmarknader
 • Värdepapper
 • Konkurrensfrågor
 • Incitamentsprogram
 • M&A
 • Corporate governance
 • Teknologi, digitalisering och IT-projekt
 • Strategiska samarbeten
 • Anti-korruption, penningtvätt och dataskydd
 • Moms och inkomstskatt