Fredrik Andretzky är verksam i verksamhetsgruppen Företagsöverlåtelser (M&A), och är aktiv i branschgruppen Private Equity. Han är också ordförande i branschgruppen Finansiella institutioner och aktiv i verksamhetsgruppen Försäkring, med fokus även på näringsfrågor och regulatoriska frågor. Han har mer än 25 års erfarenhet av rådgivning i svenska, nordiska och internationella transaktioner, särskilt i sektorer som bygg- och anläggning, energi, logistik, kemi, hälso- och sjukvård, friskvård, IT, teknologi, media, kapitalförvaltning, bank, finans och försäkring.