Henrik Dock är delägare i Mannheimer Swartling och medlem i byråns verksamhetsgrupp för Företagsöverlåtelser (M&A).

Med en bred verksamhet inom M&A, hanterar Henrik uppdrag kring företagsförvärv och avyttringar, joint ventures, strategiska samarbeten och omstruktureringar. Han har omfattande erfarenhet av komplexa carve-outs och har nyligen biträtt klienter i ett antal högprofilerade internationella transaktioner inom det här området.

Henrik jobbar med klienter inom ett stort antal branscher och bland klienterna finns såväl återkommande bolag som private equity-bolag. Han arbetar regelbundet med strukturering av transaktioner och incitamentsprogram och är även en aktiv medlem av byråns Private Equity-grupp.

Henrik är aktivt engagerad i byråns utbildning och håller regelbundet föreläsningar för studenter som en del i byråns ”Training Programme” samt andra utbildningsengagemang.