Johan Lekholm är delägare på Mannheimer Swartling och ingår i byråns verksamhetsgrupp för Företagsöverlåtelser. Han har bred transaktionserfarenhet innefattande såväl inhemska som gränsöverskridande förvärv och avyttringar, joint ventures, strategiska investeringar, avknoppningar och allmän bolagsrättslig rådgivning för både industriella aktörer och riskkapitalbolag. Johan biträder regelbundet börsnoterade och icke-börsnoterade klienter, särskilt inom tillverknings- och tjänstesektorn. Han arbetar ofta nära koncernledningar och agerar även styrelsesekreterare åt vissa långvariga klienter. Johan har omfattande internationell erfarenhet och har assisterat i ett stort antal förhandlingar och olika typer av transaktioner runt om i världen. Därigenom har han blivit en pålitlig rådgivare och en pragmatisk problemlösare.