BranschFordonsindustri

Mannheimer Swartling är sedan flera årtionden den ledande rådgivaren åt svensk fordonsindustri. 

Många av byråns delägare har en bakgrund som bolagsjurister i fordonsindustrin och vi tillhandahåller regelbundet jurister på kortare eller längre tid till de svenska företagen i industrin. Vi har därför ett stort antal jurister som är väl förtrogna med fordonsindustrin och dess villkor.

Mannheimer Swartling har varit engagerad i så gott som samtliga större transaktioner i den svenska fordonsindustrin under de senaste årtiondena, såsom försäljningar av fordonstillverkare, ett flertal offentliga uppköpserbjudanden avseende tillverkare och distributörer samt outsourcing av komponenttillverkning från fordonstillverkare.

Byrån har redan från starten 2001 varit engagerad i Lindholmen Science Park i Göteborg och dess Test Site Sweden, ett nationellt projekt och en neutral mötesplats för gemensamma forskningsprojekt i fordonsindustrin, inom säkerhet, miljö och ITS (Intelligenta Transport System) där bl a ett flertal fordonsföretag är delägare.