Mannheimer Swartling har djup kunskap om fordonsindustrin i vid bemärkelse. Byrån biträder olika aktörer inom industrin med flertalet ärendetyper och rättsområden, inklusive företagsöverlåtelser, samgåenden och samarbeten, outsourcing, licensiering, distributionsupplägg, dataskydd och konkurrensrättsliga frågor.

Vi bevakar fortlöpande fordonsindustrin och håller oss ständigt uppdaterade på den senaste branschutvecklingen. Juristerna inom byråns samtliga verksamhetsområden arbetar helt integrerat med varandra. På det sättet får varje klient snabbt tillgång till den bästa möjliga rådgivningen med hänsyn till varje enskilt uppdrag.

Branschmedveten rådgivning

Flera av våra jurister har djup specialistkunskap om fordonsindustrin och dess villkor och marknadsdynamik. Bland annat har vi ett antal medarbetare med bakgrund som bolagsjurister på företag i fordonsindustrin, och vi tillhandahåller regelbundet jurister för tjänstgöring på kortare eller längre tid hos företag i branschen. Vi hanterar varje ärende med utgångspunkt i vår särskilda branschkännedom. Tack våra specialister inom EU- och konkurrensrätt på byråns Brysselkontor har vi också djupgående kännedom om fordonsbranschens konkurrensrätt.

Rådgivningen i urval

  • Företags- och verksamhetsöverlåtelser
  • Samgående (i form av t.ex. joint ventures)
  • Tvister
  • Outsourcing av IT, Facility Management, Business Process Operations och komponenttillverkning
  • Dataskyddsfrågor
  • IP, IT- och Techfrågor, inom licensiering, FoU och andra samarbeten
  • Konkurrensrättsliga frågor kring fordonsbranschens distributionsnät, eftermarknadsfrågor, garantier, finansieringsprodukter, online-försäljning, förvärv och andra samarbeten och transaktioner
  • Hantering och omstrukturering av distributions- och verkstadsnätverk
  • Regulatoriska frågor, inklusive product recalls