Mannheimer Swartling har heltäckande kompetens inom det regulatoriska landskapet för digitala produkter och tjänster. Våra jurister följer noga den snabba utvecklingen på området och arbetar dagligen med regulatorisk rådgivning, transaktioner och tillsynsärenden.

EU har på senare tid antagit en rad nya regelverk inom bland annat produktsäkerhet, cybersäkerhet, hantering och delning av data, resiliens, kontinuitetshantering, digitala plattformar och utveckling och användning av AI. Några av dessa regelverk träffar alla företag, oavsett bransch eller storlek. Andra regelverk träffar specifika verksamheter eller myndigheter.

I det snabbt skiftande landskapet för digitala produkter och tjänster hjälper vi våra klienter med allt från strategisk rådgivning och regelefterlevnad till att genomföra de allra mest komplexa och strategiskt viktiga transaktionerna och projekten. Inom området Digital Compliance säkerställer vi sömlöst samarbete och full integration av juridiska kompetenser och branschkunskaper för att skapa affärsmässiga, värdeskapande och innovativa lösningar för våra klienter kring bland annat cyber- och produktsäkerhet, integritets- och konsumentskydd, resiliens, säkerhetsskydd samt digitala marknader och tillgång till och användning av data.

Ett flertal av byråns specialister samverkar inom området Digital Compliance för att skräddarsy den bästa möjliga rådgivningen med hänsyn till varje enskild klient och uppdrag, samt för att säkerställa att byrån alltid är uppdaterad på den senaste utvecklingen på området.

Rådgivningen i urval

  • Compliance-program – utformning och implementering av globala, regionala eller lokala compliance-program samt granskning och revision av befintliga program
  • Bistå byråns klienter i utredningar och förfaranden hos svenska och europeiska tillsynsmyndigheter
  • Representera byråns klienter i tvister mot tillsynsmyndigheter i förvaltningsdomstolar
  • Strategisk rådgivning vid outsourcing och produktutveckling av molntjänster och uppkopplade produkter
  • Upprättande och förhandling av avtal på Digital Compliance-området
  • Skräddarsydd och framtidsorienterad regelbevakning med hänsyn till klienters nyckelfrågor
  • Rådgivning och specialistinsatser i samband med transaktioner som innefattar verksamheter eller produkter som omfattas av aktuella regelverk
  • Bistå i samband med incidenter och dataintrång, t.ex. anmälningar till tillsynsmyndigheter och efterföljande utredningar