Mannheimer Swartling biträder allt från startups till storbolag och offentliga aktörer med juridiska och strategiska frågor rörande IT och teknik. Med tiden har byrån byggt upp en av Sveriges starkaste kompetenser på området.

Våra jurister är specialiserade på frågor som rör IT och teknik, samtidigt som de har ett starkt strategiskt och kommersiellt fokus kombinerat med en djup kunskap om ett antal olika branschers särskilda förutsättningar. Byråns olika verksamhetsområden är helt integrerade, och därför kan vi effektivt skräddarsy rådgivningen utifrån de behov som finns i varje projekt. Detta har givit oss en bred erfarenhet inom i princip samtliga branscher, bland annat traditionell industriell verksamhet, bank och finans, betaltjänster, telekom, infrastruktur, kollektivtrafik, hälso- och sjukvårdssektorn, detaljhandel, men naturligtvis också inom den växande Techindustrin.

Vi är vana att leda och koordinera stora och komplexa projekt av såväl nationell som internationell omfattning, och har ett upparbetat kontaktnät med de allra bästa utländska advokatbyråerna inom IT/Tech-området.

Genom vår spetskompetens kan vi hantera de mest komplexa juridiska och kommersiella frågeställningarna inom ramen för IT och teknik. Teknikutvecklingen för oss hela tiden in på helt obeprövade juridiska områden, där vi kan vara med och skapa ny mark.

Rådgivningen i urval

  • Upprättande och förhandling av IT- och teknikrelaterade avtal, inom såväl mer traditionell IT/Tech i form av outsourcing, support, drift, hosting, mjukvarulicenser, cloud-och XaaS, appvillkor, utvecklingsavtal och samarbetsavtal, som avseende nya områden t.ex. skalbar beräkningskapacitet, AI, IoT, containerlösningar m.m.
  • Transaktionsrelaterade (M&A) frågor rörande till IT och teknik inom ramen för företagsöverlåtelser där hela eller stora delar av transaktionen drivs at IT/Tech-relaterade tillgångar eller förmågor
  • Projektledning och strategier avseende samarbetsprojekt, FoU-projekt, upphandlings- och inköpsprojekt och andra typer av övergripande projekt inom IT- och teknikområdet
  • IT/Tech regulatoriska frågor inom t.ex. open source, Big Data, AI, självkörande fordon och blockkedjeprojekt
  • FinTech-relaterade frågor där IT och teknik interagerar i ett nära samspel med de omfattande regelverken inom bank- och finansområdet, t.ex. outsourcingriktlinjer och penningtvättsregelverk
  • Integritets-, informationssäkerhets- och cybersäkerhetsfrågor inom IT och teknik, inklusive i relation till personuppgiftsfrågor och nationella och internationella regelverk, t.ex. säkerhetsskyddsfrågor, investeringsskydd etc.
  • Konsumenträttsliga frågor kopplade till exempelvis Internet och e-handel
  • Telekomrelaterade frågor