Jon Rastad är delägare i Mannheimer Swartling och medlem i byråns verksamhetsgrupp för Företagsöverlåtelser (M&A).

Med en bred verksamhet inom M&A, hanterar Jon uppdrag kring företagsförvärv och avyttringar, joint ventures, strategiska samarbeten och omstruktureringar. Han har omfattande erfarenhet av komplexa carve-outs och har nyligen biträtt klienter i ett antal högprofilerade internationella transaktioner inom det här området.

Jon jobbar med klienter inom ett stort antal branscher och bland klienterna finns såväl återkommande bolag som private equity-bolag. Han är även en aktiv medlem av byråns Private Equity-grupp.

Jon är en återkommande föreläsare på Stockholms universitet. Han är även engagerad i vidareutbildningen av M&A-jurister som en del av byråns Professional Development Programme samt har flertalet andra utbildningsengagemang.