Mannheimer SwartlingEtt enat team för din affär

Om Byrån Varmt välkommen till Mannheimer Swartling

Mannheimer Swartling erbjuder högkvalitativ affärsjuridisk rådgivning i Sverige och runt om i världen. Bland våra klienter finns framstående svenska och internationella företag och organisationer. Våra omkring 400 jurister är specialiserade inom olika affärsjuridiska områden och branscher. Vi strävar efter att förstå våra klienters affärsmässiga utmaningar och samtidigt använda vår juridiska spetskompetens för att hitta de bästa lösningarna.

Ett kontinuerligt förändringsarbete och en väl utvecklad anpassningsförmåga är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att vara en relevant och eftertraktad rådgivare. Vi är lyhörda inför de möjligheter och utmaningar som våra klienter möter och anpassar ständigt vår kompetens och vårt erbjudande efter deras efterfrågan. Vår strävan att alltid leverera marknadens mest högkvalitativa rådgivning genomsyrar alla uppdrag vi åtar oss. Kärnvärdena kvalitet, affärsfokus och laganda styr både vårt interna arbetssätt och vår relation till klienterna.

Sök bland våra medarbetare

Se alla våra medarbetare

Expertis Kompetens inom alla områden av affärsjuridik

Varje verksamhet har sina utmaningar och möjligheter. För att kunna lotsa våra klienter rätt är det därför viktigt att vi kan erbjuda specialkunskap inom olika områden i kombination med vår spetskompetens inom affärsjuridik. I syfte att upprätthålla och utveckla dessa kunskaper är våra jurister organiserade i verksamhetsgrupper. Som en av få svenska advokatbyråer kan vi erbjuda klienter rådgivning inom i stort sett alla affärsjuridiska områden.

Kultur Alla klienter är hela byråns klienter

Mannheimer Swartlings verksamhetsmodell bygger på laganda och långsiktighet. Grundprincipen för modellen, Pure Lockstep, är att framgång ska gynna hela byrån, snarare än den enskilda individen. Modellen främjar kunskapsdelning och gränslöst samarbete mellan kollegor, verksamhetsgrupper och kontor. Det är också vårt främsta redskap för att säkerställa att varje klient garanteras bästa möjliga rådgivning.