ExpertisVerksamhetsområden och branscher

Varje verksamhet har sina utmaningar och möjligheter. För att kunna lotsa våra klienter rätt är det därför viktigt att vi kan erbjuda specialkunskap inom olika områden i kombination med vår spetskompetens inom affärsjuridik. I syfte att upprätthålla och utveckla dessa kunskaper är våra jurister organiserade i verksamhetsgrupper. Som en av få svenska advokatbyråer kan vi erbjuda klienter rådgivning inom i stort sett alla affärsjuridiska områden. 

Våra branschgrupper är sammansatta av jurister specialiserade inom olika affärsjuridiska områden. Dessa jurister håller sig ständigt uppdaterade inom sina specifika branschers utveckling, förutsättningar och utmaningar med hjälp av byråns Professional Development Lawyers, som är ansvariga för branschbevakning och omvärldsanalys, samt genom ett nära samarbete med byråns klienter.