Den bästa affärsjuridiska rådgivningen omfattar mer än bara juridisk expertis. Företag, organisationer och branscher står inför olika affärsmässiga möjligheter och utmaningar. Det kräver noga anpassade lösningar. Våra medarbetare tillhör visserligen det absoluta toppskiktet när det kommer till juridisk expertis, men när vi möter dig som klient är det alltid affären som står i fokus.

Mannheimer Swartling verkar över hela världen från kontor i Sverige, Bryssel, Singapore och USA. Vår rådgivning omfattar i princip alla affärsjuridiska områden inom en mängd olika verksamheter och branscher.

Hundratals rådgivare i en

Hur vi har valt att organisera oss ska aldrig begränsa erbjudandet till våra klienter – tvärtom. Därför delar vi alltid med oss av vår kompetens internt. Vi samarbetar i kontors- och verksamhetsöverskridande team med just den affärsmässiga och juridiska ”tvärkompetens” som uppdraget kräver.

För att kunna förse våra klienter med den bästa möjliga rådgivningen har vi en affärsmodell som ökar incitamenten till samarbete och minskar incitamenten till internkonkurrens. Vi vill möta varje klient som en enda rådgivare – men med den samlade expertisen hos våra 650 medarbetare.

Välkommen att läsa mer om vår rådgivning uppdelat på verksamhetsområden och branscher. Du är också alltid välkommen att kontakta någon av våra medarbetare.