Mannheimer Swartlings specialister inom media och underhållning levererar juridisk specialistrådgivning till klienter verksamma inom alla delar av media- och underhållningsbranschen.

Digitaliseringen har på kort tid skapat och fortsätter att skapa nya möjligheter och utmaningar för media- och underhållningsbranschen. Nya aktörer tar sig in på marknaden och många traditionella medieföretag tar till nya, innovativa lösningar och affärsmodeller. Med en unik kombination av juridisk expertis och branschkunskap hjälper vi våra klienter att navigera det skiftande landskapet.

Omfattande branschkännedom

Byråns team inom media och underhållning biträder klienter som direkt eller indirekt arbetar med att skapa, arrangera, distribuera eller marknadsföra musik, film, teater, TV, radio, tidningar, böcker, sport och spel. Branschgruppen biträder även internetbaserade aktörer inom streaming, sociala medier, e-sport, VR och gaming samt företag inriktade på att skapa och tillgängliggöra olika typer av informationstjänster.

Vi levererar fokuserad, branschkunnig och effektiv hantering av löpande juridiska ärenden som typiskt sett uppstår i medie- och underhållningsföretag. Vår specialistkunskap omfattar även frågor rörande grundläggande fri- och rättigheter som yttrande- och informationsfrihet samt marknadsföring.

Rådgivningen i urval

  • Avtalsregleringar rörande rättighetssäkring, licensieringslösningar, digitaliseringsupplägg och andra branschrelaterade frågor.
  • Rådgivning kring regulatoriska regelverk som tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen, radio- och TV-lagstiftningen, spellagstiftningen, marknadsföringslagstiftningen, e-privacy och GDPR.
  • Branschrelaterade transaktioner och finansieringsupplägg.
  • Tvister inom medie- och underhållningsindustrin.