BranschMedia och underhållning

Människors intresse för produkter och tjänster inom underhållningssektorn ökar konstant. Detsamma gäller behovet av att snabbt få information av olika slag.

Drivkraften hos Mannheimer Swartlings branschgrupp för media och underhållning är att byrån ska vara den ledande rådgivaren för företag vars affärsverksamhet är att tillgodose dessa intressen, det vill säga företag som direkt eller indirekt arbetar med att skapa, arrangera, distribuera eller marknadsföra musik, film, teater, TV, radio, tidningar, böcker, sport och spel samt företag som är inriktade på att skapa och tillgängliggöra informationstjänster av olika slag.

I syfte att skapa högsta möjliga värde för klienterna är arbetet inom branschgruppen inriktat på att säkerställa att klienterna erbjuds en optimal och unik kombination av å ena sidan initierad kunskap om de särskilda kommersiella och politiska förutsättningar som gäller i media- och underhållningsbranschen och å andra sidan ledande juridisk specialistkompetens i de rättsliga frågor som är relevanta för klienter inom dessa branscher.

För att uppfylla våra mål satsas omfattande tid och resurser på att noggrant bevaka utvecklingen inom branschen. Vi fokuserar särskilt på den politiska och kommersiella utvecklingen och ser till att denna information sprids bland medlemmarna i gruppen oberoende av verksamhetsgruppstillhörighet.

Branschgruppens kombination av specialist- och branschkunskaper kommer till stor nytta bland annat i samband med transaktioner inom medie- och underhållningsindustrin och vid filmfinansieringsupplägg. Den ger oss också möjlighet att erbjuda våra klienter en fokuserad, branschkunnig och kostnadseffektiv hantering av löpande juridiska ärenden som typiskt sett uppstår i medie- och underhållningsföretag.