Emma Olnäs Fors ingår i byråns verksamhetsgrupp Företagsöverlåtelser (M&A). Emma har omfattande erfarenhet av företagsförvärv inom ett stort antal branscher, och agerar rådgivare till svenska och internationella aktörer i inhemska och internationella transaktioner. Emma arbetar löpande med såväl industriella företag som private equity firmor och ägarledda företag. Hon har också erfarenhet från transaktioner med familjeägda verksamheter. Utöver företagsförvärv och försäljningar anlitas Emma regelbundet vid komplexa avknoppningar, samgåenden (inklusive joint ventures) och andra strukturella och bolagsrättsliga frågor. Emma är också aktiv inom byråns branschgrupp Energi och bistår löpande vid transaktioner inom energisektorn. Emma har en lång och gedigen erfarenhet inom bland annat vindkraft, och har varit rådgivare i förvärv och försäljning av flera av Sveriges och Europas största landbaserade vindkraftsparker. Emma har också omfattande erfarenhet från andra typer av energitransaktioner, inklusive solenergi, fjärrvärme och eldistribution.Emma tillhör även byråns branschgrupp för fordonsindustri. Emma har under åren regelbundet anlitats i samband med avyttringar, förvärv samt samgåenden (joint ventures) inom fordonsindustrin i vid bemärkelse. Emma anlitas regelbundet som föreläsare på universitetet, där hon bland annat föreläser om transaktionsprocessen och due diligence i samband med förvärv.