Emma Olnäs Fors

Partner Göteborg

Emma Olnäs Fors ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Företagsöverlåtelser och är ansvarig för byråns branschgrupp Energi och naturtillgångar. Emma arbetar huvudsakligen med förvärv och överlåtelser av icke-noterade bolag för såväl finansiella som industriella aktörer (inhemska och internationella, noterade och icke-noterade). Hon har omfattande erfarenhet av aktieöverlåtelser, rörelseöverlåtelser, avknoppningar, omstruktureringar, minoritetsinvesteringar, samgåenden och joint ventures.

Emma har även löpande rådgivit klienter (inhemska och internationella) i transaktioner inom förnyelsebar energi, särskilt i relation till investeringar i vindkraftsparker och andra energirelaterade tillgångar.

 • Erfarenhet

  • Delägare, Mannheimer Swartling, 2014-
  • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2005- 2013
  • Biträdande jurist, Vinge, 2001-2004

  Utbildning

  • Jur kand (Lunds universitet, 2001)
  • Postgrade (LL.M) en droit Europeén et en droit international économique (Université de Lausanne, 2000)

  Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Franska
  • Sveriges advokatsamfund, 2006