Emma Olnäs Fors är delägare i Mannheimer Swartling och medlem av byråns verksamhetsgrupp för Mergers & Acquisitions (företagsöverlåtelser). Hon arbetar huvudsakligen med förvärv och överlåtelser av icke-noterade bolag för såväl finansiella som industriella aktörer (inhemska och internationella, noterade och icke-noterade). Emma har omfattande erfarenhet av aktieöverlåtelser, rörelseöverlåtelser, avknoppningar, omstruktureringar, minoritetsinvesteringar, samgåenden och joint ventures. Emma har även löpande rådgivit klienter i transaktioner inom förnyelsebar energi.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2014-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2005- 2013
 • Biträdande jurist, Vinge, 2001-2004

Utbildning

 • Jur kand (Lunds universitet, 2001)
 • Postgrade (LL.M) en droit Europeén et en droit international économique (Université de Lausanne, 2000)

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Franska
 • Sveriges advokatsamfund, 2006

Verksamhetsgrupp

Emma Olnäs Fors

Partner

Emma Olnäs Fors är delägare i Mannheimer Swartling och medlem av byråns verksamhetsgrupp för Mergers & Acquisitions (företagsöverlåtelser). Hon arbetar huvudsakligen med förvärv och överlåtelser av icke-noterade bolag för såväl finansiella som industriella aktörer (inhemska och internationella, noterade och icke-noterade). Emma har omfattande erfarenhet av aktieöverlåtelser, rörelseöverlåtelser, avknoppningar, omstruktureringar, minoritetsinvesteringar, samgåenden och joint ventures. Emma har även löpande rådgivit klienter i transaktioner inom förnyelsebar energi.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2014-
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2005- 2013
 • Biträdande jurist, Vinge, 2001-2004

Utbildning

 • Jur kand (Lunds universitet, 2001)
 • Postgrade (LL.M) en droit Europeén et en droit international économique (Université de Lausanne, 2000)

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Franska

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 2006