Mannheimer Swartling erbjuder specialistrådgivning inom private equity. Vår expertis omfattar bland annat transaktionsrådgivning, fondetablering, skatt, struktur- och regulatoriska frågor.

Våra jurister arbetar i skräddarsydda specialistteam. Med omfattande erfarenhet inom samtliga dimensioner av private equity förser vi branschen med juridisk rådgivning inom alla typer av ärenden.

Fokus på Private Equity

Vi företräder kontinuerligt inhemska och internationella riskkapitalaktörer i deras mest krävande transaktioner och börsnoteringar. I tillägg till vårt transaktionsteam har vi även erfarna jurister verksamma inom fondetableringar, strukturfrågor, regulatoriska frågor samt skattefrågor och skatteprocesser.

Vi investerar mycket tid och energi i att på djupet förstå men också förbättra branschens specifika förutsättningar och utmaningar. Sedan många år tillbaka är vi rådgivare till Svenska riskkapitalföreningen och deltar i Invest Europes (tidigare EVCA) kommittéer.

Vi försöker hela tiden hitta lösningar och nya digitala verktyg som kan effektivisera en del av de omfattande och tidskrävande processer som riskkapitalfonderna har att hantera. Private equity-teamet har därför ett nära samarbete med byråns Innovation Lab. Inom ramen för detta samarbete har vi bland annat utvecklat en digital plattform för on-boardingen av investerarna i en fond, en produkt som sedan kommit att vidareutvecklas och tillhandahållas på marknaden av Techquity AB.

I topp hos klienterna

Mannheimer Swartling och byråns jurister topprankas regelmässigt inom private equity och andra närliggande specialistkompetenser av rankinginstitut som Chambers, Legal 500, IFLR 1000 och PLC Which Lawyer.

Rådgivningen i urval

  • Strukturering, etablering och omstruktureringar av och investeringar i alla typer av closed-end funds samt hedgefonder
  • Regulatoriska frågor som aktualiseras av bl.a. AIFMD och MiFID.
  • Förvärv, försäljningar, bud och noteringar.
  • Implementering, omstrukturering och avveckling av transaktionsstrukturer, incitamentsprogram och co-investments