Söderberg & Partners tar in 3 miljarder kronor för fortsatt internationell expansion

Söderberg & Partners har säkrat ytterligare cirka 3 miljarder kronor genom ett åtagande från de nuvarande minoritetsägarna KKR och TA Associates att delta i nyemissioner av aktier i bolaget. Investeringen kommer att stödja bolagets fortsatta expansion, särskilt i Storbritannien och Spanien. Kontrollen över Söderberg & Partners påverkas inte av nyemissionerna, utan ligger fortsatt kvar hos dess grundare och styrelseordförande.

Mannheimer Swartling var rådgivare till Söderberg & Partners i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.