Mannheimer Swartlings verksamhet inom bank och finans bygger på en sammanhållen strategi för finansjuridik. Vi levererar både transaktions- och specialistrådgivning till finansiella institutioner samt andra företag och organisationer – såväl offentliga som privata. Våra jurister håller sig kontinuerligt uppdaterade och anpassar sin rådgivning efter de senaste marknadstrenderna och finansieringsmetoderna.

Vi arbetar med kapitalmarknads-, bank- och annan finansiering. Tack vare vår integrerade approach kan byråns jurister inom Bank och finans utnyttja sina samlade erfarenheter för att skapa en ”best practice” för finansiering och effektivt jämföra och ge råd om olika finansieringsalternativ.

Branschspecifik specialistrådgivning

Vår finansjuridiska specialistkompetens kompletteras av byråns omfattande branschkunskap och erfarenhet av specifik reglering inom områden som skatt, energi, insolvens, fonder, kapitalförvaltning, finansiell reglering och fastighet.

Internationell prägel

Vi förstår betydelsen av rådgivning med internationell täckning för finansmarknaderna. Bank och finansteamet arbetar i en internationell miljö och utnyttjar därför regelbundet kompetensen i sitt väletablerade kontaktnät med ledande, internationella advokatbyråer.

Juristerna deltar även aktivt i svenska och internationella branschorganisationer, som International Capital Market Association (ICMA), Nordic Capital Markets Forum (NCMF), International Swaps and Derivatives Association (ISDA), P.R.I.M.E. Finance Foundation, International Project Finance Association (IPFA), European Air Law Association (EALA) och den svenska Bankföreningen.

Rådgivningen i urval

  • Bankfinansiering, inklusive förvärvs-, fastighets-, tillgångs-, export-, fond-, rörelse- och annan lånefinansiering
  • Kapitalmarknadsfinansiering, inklusive program och high yield-obligationer
  • Alternativ finansiering
  • Projektfinansiering och annan strukturerad finansiering
  • Leasing av flygplan, fartyg, solpaneler och andra tillgångar
  • Derivat, garantier och andra treasury-produkter
  • Värdepapperiseringar, säkerställda obligationer och andra typer av tillgångsbaserad finansiering
  • Hybridinstrument, som debentures, kapital- och vinstandelslån och andra typer av efterställda finansiella tillskott, inklusive regulatoriskt kapital för banker
  • Rörelse- och tillsynsfrågor för banker och andra finansiella institutioner
  • Omstruktureringar och work-outs