VerksamhetsområdeBank och finans

Mannheimer Swartlings Bank- och finansgrupp lämnar rådgivning till finansiella institutioner samt stora och medelstora företag avseende alla aspekter av de finansiella marknaderna. Bredden och omfattningen av vår verksamhet gör att vi kan bistå våra klienter med kunskap om de senaste marknadstrenderna och finansieringsmetoderna.

Med en sammanhållen strategi för finansjuridik arbetar vi i en verksamhetsgrupp med både kapitalmarknads- och bankfinansiering. Denna integrerade approach gör att vi kan utnyttja våra olika erfarenheter för att skapa en "best practice" för finansiering och effektivt jämföra olika finansieringsalternativ. Vår kompetens inom finansjuridiken kompletteras av byråns omfattande branschkunskap och erfarenhet av specifik reglering inom områden som skatt, energi, telekommunikation och fastighet.

Vi förstår betydelsen av rådgivning med internationell täckning för finansmarknaderna och utnyttjar därför regelbundet kompetensen i vårt internationella nätverk av ledande advokatbyråer. Detta gör det möjligt för oss att erbjuda en integrerad gränsöverskridande rådgivning.

Gruppens jurister deltar aktivt i svenska och internationella branschorganisationer, som till exempel International Capital Market Association, Nordic Capital Markets Forum, International Swaps and Derivatives Association, P.R.I.M.E. Finance Foundation och den svenska Bankföreningen.

Vi erbjuder rådgivning avseende alla typer av finansiella transaktioner och rörelsefrågor inom finansmarknaderna. Detta omfattar bland annat:

 • Förvärvsfinansiering, fastighetsfinansiering och annan lånefinansiering
 • Exportfinansiering
 • Strukturerad finansiering
 • Projektfinansiering
 • Leasing, flygplans- och fartygsfinansiering och andra former av tillgångsfinansiering
 • Derivat
 • Kapitalmarknadsfinansiering, inklusive EMTN-program och high yield-obligationer
 • Värdepapperiseringar, säkerställda obligationer och andra typer av tillgångsbaserad finansiering
 • Hybridinstrument, såsom debentures, kapital- och vinstandelslån och andra typer av efterställda finansiella tillskott, inklusive regulatoriskt kapital för banker
 • Bankreglering
 • Rörelse- och tillsynsfrågor för banker och andra finansiella institutioner
 • Omstruktureringar och work-outs