KarriärUtveckla din karriär med oss

Mannheimer Swartling röstas år efter år fram som landets populäraste advokatbyrå av svenska juridikstudenter i Universums undersökning Företagsbarometern. Det här är en utmärkelse som vi är mycket stolta över. Storlek, styrka och spännande uppdrag är några förklaringar till populariteten. En annan viktig anledning till vårt goda rykte är vår affärsmodell, True Partnership. Ytterst handlar den om att vi är övertygade om att vi måste samarbeta för att byrån ska nå framgång.
 

En effekt av vår modell är att vi får en väl fungerande organisation. Anledningen är helt enkelt att människor mår bra av att göra saker tillsammans – och att vara generösa mot varandra. I en organisation som främjar samarbete finns det plats för olika typer av personligheter. Varje individ har sin speciella styrka och när dessa styrkor kombineras blir resultatet enastående, vilket gynnar oss allihop.

Läs mer

Som affärsjurist hos oss kommer du rakt in i näringslivets hetluft. Du får möjlighet att arbeta med de mest komplexa affärerna i Sverige och internationellt. Vår bredd av kompetens, resurser och förmåga att verka internationellt innebär att vi anlitas i ett brett spann av uppdrag. Vi medverkar i många av de största och mest uppmärksammade affärerna som är både spännande och komplexa. Vår marknadsledande position gör att vi kan satsa avsevärda resurser på utbildning och specialisering inom byråns affärsjuridiska områden.

Vi ger dig verktygen att ständigt utveckla din juridiska spetskompetens och branschkunskap. Genom våra ambitiösa utbildningsinsatser, möjligheten till rotation mellan olika verksamhetsgrupper och senare specialisering kommer du snabbt in i arbetet. Oavsett vilken juridisk inriktning du så småningom väljer ger vi dig en unik grund för din professionella och personliga utveckling.

Läs mer

Byrån är en spännande arbetsplats för många olika yrkeskategorier och erbjuder rätt personer utmaningar i en mycket trivsam arbetsmiljö. Vi ägnar stor omsorg åt att rekrytera de bästa kandidaterna till alla supportfunktioner på byrån.

Bli en del av en dynamisk och oumbärlig supportorganisation för våra jurister. Byråns supportorganisation består av administrativ support, ekonomi, HR, hållbarhet, IT, kontorsservice, kunskap, kvalitet och riskhantering samt marknad och kommunikation.
Läs mer