Vi är övertygade om att vår största möjlighet att påverka världen i en hållbar riktning ligger i det vi kan bäst – affärsjuridisk rådgivning. Men att åstadkomma förändring kräver också att vi lever som vi lär och tar vårt samhällsansvar för det vi kan påverka. När vi talar om vårt hållbarhetsarbete gör vi det gärna med hänvisning till tre integrerade områden – i rådgivningen, internt och i samhället.

Affärsjuridisk rådgivning är kärnan i vår verksamhet. Där kan frågor som rör juridiken kring allt från klimat- och andra miljörisker till skäliga arbetsvillkor i leverantörsled, mänskliga rättigheter, konsument- och produktsäkerhet eller bolagsstyrning aktualiseras. Vi vill fortsätta att påverka utvecklingen mot ett näringsliv som skapar värde, för dagens samhällsaktörer och för framtida generationer.

Internt arbetar vi för byrån och advokatbranschen centrala frågor som etik, inkludering och mångfald samt klimatsmarta rutiner. Vi vill vara branschens mest hållbara arbetsplats dit de främsta talangerna söker sig – en plattform för dem att trivas och utvecklas på.

I samhället engagerar vi oss pro bono i utvalda organisationer och verksamheter med ambitionen att vår rådgivning ska hjälpa dem i deras bidrag till ett mer hållbart samhälle.