Hampus Thofte är partner och ansvarig för Mannheimer Swartlings kontor i New York. Hampus är aktiv inom Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupper för Företagsöverlåtelser, Publik M&A och Aktiemarknad. Han representerar löpande nordiska klienter i samband med försäljning och köp av tillgångar och verksamheter i USA, såväl som amerikanska klienter i transaktioner på den nordiska marknaden. Hampus har även omfattande erfarenhet av aktiemarknadsrelaterade frågor för nordiska bolag i USA, bland annat vad gäller publika bolags riktade emissioner eller företrädesemissioner, amerikanska private placements i samband med nordiska börsnoteringar, samt privata kapitalanskaffningar från amerikanska investerare. Hampus är medlem i både New York State Bar Association och Sveriges Advokatsamfund.