Mannheimer Swartling har omfattande erfarenhet av formella och informella rekonstruktioner och andra insolvensrättsliga ärenden inom ett brett spektrum av industri- och tjänstebranscher.

Vi biträder långivare och investerare på alla nivåer i kapitalstrukturen, fordringsägare i allmänhet liksom företag med finansiella svårigheter, aktieägare och styrelseledamöter i sådana företag, konkursförvaltare, rekonstruktörer samt statliga institutioner.

Helhetslösningar inom rekonstruktion och insolvens

Våra jurister arbetar vanligtvis i kontors- och verksamhetsöverskridande team. På det sättet får byråns klienter snabbt tillgång till rätt kompetens, erfarenhet och branschkunskap för varje enskilt uppdrag.

Vi samarbetar exempelvis ofta med specialister inom relaterade verksamhetsområden och branscher som Bank och finans, Corporate Commercial, Tvistlösning, Arbetsrätt och pensioner, Miljörätt, Företagsöverlåtelser, Fastighetsrätt, Företagsbeskattning, Fordonsindustri, Finansiella institutioner och Private Equity.

Vi har även ett nära samarbete med ett antal advokatbyråer över hela världen för att ständigt kunna förse våra klienter med gränsöverskridande helhetslösningar.

Rådgivningen i urval

 • Finansiell omstrukturering och strukturering av större informella rekonstruktioner
 • Förebyggande åtgärder inför företags-, inkråms-eller fastighetstransaktioner
 • Nödfinansiering
 • Forcerade förvärv och försäljningar (distressed deals)
 • Kapitaltillskott och refinansiering
 • Förmånsrätt och säkerheter
 • Moratorium
 • Ansökningar och bevakningar avseende konkurs eller företagsrekonstruktion
 • Tillvaratagande av borgenärers och ägares intressen i formella insolvensförfaranden
 • Personligt ansvar för aktieägare och styrelseledamöter
 • Tvister om t.ex. återvinning i konkurs och andra processuella rättsliga frågor
 • Gränsöverskridande insolvensförfaranden, inklusive överväganden avseende lagval och domsrätt