VerksamhetsområdeRekonstruktion och insolvens

Mannheimer Swartling biträder i de största och mest komplexa rekonstruktionerna och insolvensrelaterade ärendena. Vi tillhandahåller såväl nyskapande lösningar som reella kommersiella resultat. Vår omfattande erfarenhet från ett brett spektrum av såväl industri- som tjänstebranscher möjliggör för oss att tillhandahålla skräddarsydda råd som är anpassade till klienternas verksamhet.

Vi biträder långivare och investerare på alla nivåer i kapitalstrukturen, liksom företag med finansiella svårigheter, styrelseledamöter och aktieägare i sådana företag, konkursförvaltare, likvidatorer samt statliga institutioner.

I syfte att kunna erbjuda helhetslösningar som förenar den kompetens, erfarenhet och branschkunskap som krävs för varje specifikt uppdrag, består vår Rekonstruktions- och insolvensgrupp av jurister från olika verksamhetsgrupper. Samtliga våra fyra kontor i Sverige liksom våra kontor i andra länder runt om i världen, bland annat Ryssland och Kina, är representerade i gruppen.

Vi arbetar i nära samarbete med byråns specialister inom relaterade verksamhetsområden, bland annat Bank och finans, Corporate Commercial, Tvistlösning, Arbetsrätt och pensioner, Miljörätt, Företagsöverlåtelser, Fastighetsrätt och Företagsbeskattning, samt relaterade branschgrupper såsom Fordonsindustri, Finansiella institutioner och Private Equity. Vi arbetar även i nära samarbete med ett antal advokatbyråer över hela världen i syfte att kunna tillhandahålla våra klienter gränsöverskridande helhetslösningar.

Vår expertis omfattar ett brett utbud av omstrukturerings- och insolvensrelaterade ärenden, bland annat:

 • Förebyggande åtgärder, finansiell omstrukturering och strukturering av större företagsrekonstruktioner utom rätta
 • Nödfinansiering
 • Nödförvärv och försäljningar
 • Kapitaltillskott och refinansiering
 • Kreditbudgivning
 • Förmånsrätt och säkerheter
 • Moratorium
 • Anmälnings- och ansökningskrav vid konkurs och rekonstruktion
 • Borgenärers och ägares ställning i formella insolvensförfaranden
 • Personligt ansvar för aktieägare och styrelseledamöter
 • Tvister och processrättsliga frågor, såsom återvinning
 • Gränsöverskridande rekonstruktion och insolvens samt överväganden avseende lagval och domsrätt

Mannheimer Swartlings Rekonstruktions- och insolvensgrupp är erkänd som ledande på den svenska marknaden av internationella rankinginstitut såsom Chambers Europe och Legal 500.

"They are one of the top firms for financial restructuring" (Chambers Europe, 2018)

 

"Always does a very good job."

 

"Mannheimer Swartling provided excellent support to access our situation ahead of a possible insolvency process" IFLR1000, 2018)

 

"Sector knowledge and experience is excellent. Good in-depth legal knowledge and pragmatic advice." (IFLR1000, 2019)