Johan Ljungberg

Partner Göteborg

Johan Ljungberg har omfattande erfarenhet av svensk och internationell affärsjuridik med inriktning mot företagsöverlåtelser, bolagsrätt, joint ventures, investeringar, börsrätt och corporate commercial. Han är verksam inom byråns verksamhetsgrupper Företagsöverlåtelser och Corporate Commercial. Johan arbetar med såväl industriella som finansiella aktörer och har särskild erfarenhet avseende transaktioner och annan rådgivning rörande ägarledda bolag. Han har genomfört en rad transaktioner med koppling till den pågående privatiseringen av statligt och kommunalt ägda bolag och verksamheter. Klienterna Johan lämnar råd till är ofta verksamma inom tillverkningsindustrin, fastighetsbranschen, förnyelsebar energi, shipping eller fackhandel/konsumentprodukter.

 • Erfarenhet

  • Föreläsare på Juristprogrammet vid Göteborgs universitet
  • Delägare, Mannheimer Swartling, 2008-
  • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2004-2007
  • Biträdande jurist, Linklaters Advokatbyrå, London, 2003-2004
  • Biträdande jurist, Linklaters Advokatbyrå, Stockholm, 2000-2003
  • Tingstjänstgöring, Stockholms tingsrätt, 2000 
  • Praktikant, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 1999-2000
  • Biträdande bolagsjurist, AB Volvo, 1999

  Utbildning

  • Jur kand (Göteborgs universitet, 1999)
  • Civ ek (Handelshögskolan i Göteborg, 1999)

  Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Danska
  • Norska
  • Vinnare av Client Choice awards by the International Law Office – M&A Sweden 2013 och 2014.
  • Sveriges advokatsamfund, 2004
  • Medlem i nätverk vid Västsvenska Industri- och Handelskammaren och föreläsare bland annat avseende bolagsstyrningsfrågor
  • Börssällskapet i Göteborg