Johan Ljungberg har omfattande erfarenhet av svensk och internationell affärsjuridik med inriktning mot företagsöverlåtelser, bolagsrätt, joint ventures, investeringar, börsrätt och corporate commercial. Han är verksam inom byråns verksamhetsgrupper Företagsöverlåtelser och Corporate Commercial. Johan arbetar med såväl industriella som finansiella aktörer och har särskild erfarenhet avseende transaktioner och annan rådgivning rörande ägarledda bolag. Han har genomfört en rad transaktioner med koppling till den pågående privatiseringen av statligt och kommunalt ägda bolag och verksamheter. Klienterna Johan lämnar råd till är ofta verksamma inom tillverkningsindustrin, fastighetsbranschen, förnyelsebar energi, shipping eller fackhandel/konsumentprodukter.