VerksamhetsområdeTvistlösning

Mannheimer Swartling är den ledande advokatbyrån inom tvistlösning i Norden och tillhör det absoluta toppskiktet inom området i världen.

Vi företräder klienter oberoende av nationalitet och tillämplig lag i allt som berör kommersiella tvister, såsom processlägesbedömningar, utredningar, skriftväxling, skiljeförfaranden, domstolsprocesser, medling, förlikningsförhandlingar och andra alternativa tvistlösningsformer.

Vår erfarenhet av skiljeförfarande enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Skiljedomsregler är oöverträffad. Vi har även omfattande erfarenhet av skiljeförfaranden enligt andra regler och institut såsom ICC, LCIA, ICDR, DIS, HKIAC, CIETAC, ICAC, UNCITRAL, ICSID, SIAC och VIAC. Gruppen består av cirka 70 jurister och finns representerad vid samtliga kontor i Sverige liksom vid våra kontor i Kina och Ryssland.

Vår tvistlösningsgrupp har omfattande erfarenhet av kommersiella tvister inom alla branscher och verksamhetsområden såsom exempelvis fordonsindustri, energi, finansiella institutioner, Healthcare och Life Science, infrastruktur och entreprenad, IT, telekom och teknologi, media och underhållning, Private Equity, M&A, fastighet samt shipping och transporter.

I tvister som kräver expertis i utländsk rätt eller som kräver annan specialistkunskap arbetar våra jurister i nära samarbete med medlemmar i byråns övriga verksamhetsgrupper och med externa jurister eller konsulter. Mannheimer Swartling har väl etablerade relationer med andra advokatbyråer och experter globalt och har möjlighet att skapa och leda integrerade team som anpassas till det särskilda ärendet.

De flesta medlemmarna i tvistlösningsgruppen arbetar med såväl skiljeförfaranden som domstolsprocesser. En särskild grupp arbetar med internationella investeringstvister.