Isabella Ramsay är delägare i Mannheimer Swartling, ordförande för byråns verksamhetsgrupp för Företagsöverlåtelser (M&A) i Stockholm och medlem i byråns verksamhetsgrupp för Private Equity. Hon har mycket stor erfarenhet av att strukturera, förhandla och genomföra såväl nationella som internationella transaktioner med en hög grad av komplexitet. Hennes verksamhet spänner över ett brett spektrum av privata M&A-transaktioner, inklusive företagsförvärv och -försäljningar, avknoppningar, joint ventures, strategiska samarbeten och omstruktureringar. Med sin omfattande erfarenhet av komplexa avknoppningar och carve-outs har Isabella biträtt klienter i några av de mest högprofilerade transaktionerna av det här slaget. Bland Isabellas återkommande klienter finns såväl börsbolag som riskkapitalbolag och hon är en framträdande medlem i byråns Private Equity-verksamhet. Isabella är rankad som ledande rådgivare inom Företagsöverlåtelser och Private Equity av internationella rankinginstitut som Chambers Global, Chambers Europe och IFLR1000. Hon har beskrivits som “a very skilled and experienced M&A practitioner”, ”lauded for her ’robust knowledge’ and described by clients as a ’good listener who always tries to understand her client’s needs in order to find a workable solution’”.