Mannheimer Swartlings dataskydds-team lämnar rådgivning till byråns klienter inom frågor relaterade till dataskydd, integritet och informationssäkerhet. Teamet har en gedigen kunskap om dataskyddsförordningen (GDPR) och annan kompletterande lagstiftning på området. Våra jurister arbetar dagligen med regulatorisk rådgivning, transaktioner och tillsynsärenden och vet vad som utgör ”best practice”.

Vid behov samarbetar vi med byråns specialister inom andra områden för att snabbt skräddarsy den bästa möjliga rådgivningen med hänsyn till varje enskild klient och uppdrag. Vi arbetar till exempel regelbundet med juristerna i vår Healthcare and Life Sciences-grupp när det gäller hantering av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. Vidare har vi ett nära samarbete med byråns bank- och finansjurister för att bedöma dataskyddsaspekter inom såväl finansiella institutioner som Fintech bolag. Dessutom arbetar vi ofta med juristerna inom byråns Tech-grupp, t.ex. avseende informationssäkerhets-, outsourcing och IT-ärenden.

Tillsammans med byråns jurister som arbetar med företagsöverlåtelser bistår vi regelbundet med granskning av företags hantering av personuppgifter i stora och komplexa transaktioner. Personuppgifter utgör ofta en integrerad del av affärsmodellen och en betydande del av företagens värde.

De ärenden vi arbetar med är ofta internationella och vi arbetar regelbundet i team tillsammans med våra kontor utanför Sverige. Vi har även nära kontakter med advokatbyråer över hela världen som är ledande inom dataskydd och vi är vana att leda och ingå i globala team av jurister.

Rådgivningen i urval

  • Compliance-program – Utformning och implementering av globala compliance program samt granskning och revision av existerande compliance program
  • Etisk användning av personuppgifter – Användning av AI och ansiktsigenkänningsteknik
  • Strategier för tredjelandsöverföringar – Bindande företagsbestämmelser (BCRs) och EU kommissionens standardavtalsklausuler
  • Personuppgiftsincidenter – Anmälningar till dataskyddsmyndigheter och globala utredningar
  • Tillsynsärenden – Kontakter med Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och överklaganden av beslut om sanktioner
  • Sociala medier och cookies – Insamling och användning av personuppgifter inom sociala medier och via cookies, t.ex. inom ramen för Ad Tech
  • Transaktionsrelaterade (M&A) frågor rörande dataskydd, integritet och informationssäkerhet