VerksamhetsområdeImmaterialrätt, marknadsrätt och medierätt

Vi biträder byråns klienter inom hela spektrumet av immaterialrätt, marknadsrätt och medierätt, oavsett vilken bransch klienten är verksam inom. Vår expertis omfattar bland annat upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt och varumärkesrätt, marknadsföringsrätt och medierätt.

Vi bistår byråns klienter med rådgivning vid exempelvis upprättande av avtal, tvister, förvärv och försäljningar, i samband med framtagande av immaterialrättsliga strategier, marknadsföringskampanjer samt forsknings- och utvecklingssamarbeten.

Utöver vår egen expertis har vi möjlighet att snabbt sätta ihop ett team av relevanta specialister från byråns olika grupper för att erbjuda heltäckande juridisk rådgivning av högsta kvalitet i varje enskilt ärende. Som exempel på sådant samarbete kan bland annat nämnas anlitande av konkurrensrättsexperter vid hantering av licensupplägg, skatteexperter i samband med förvärv och försäljning av immateriella rättigheter samt regulatoriska experter.

Eftersom våra klienters ärenden ofta är internationella har vi nära kontakter med advokatbyråer världen över som är ledande inom immaterialrätt, marknadsrätt och medierätt och som vi kan anlita när klienternas ärenden kräver detta.

Våra tjänster inkluderar bland annat:

  • Upprättande och förhandling av avtal såsom samarbetsavtal (allt från forsknings- till marknadsföringssamarbeten), utvecklingsavtal (inom bland annat medicin, teknologi och film), licensavtal (innefattande bland annat mjukvarulicenser, patentlicenser och varumärkeslicenser) samt rättighetsförvärvs- och försäljningsavtal
  • Tvister avseende immateriella rättigheter (patent, upphovsrätt, varumärken och mönster), marknadsföringsrätt, medierätt och företagshemligheter samt därtill kopplade avtal
  • Biträde med immaterialrättsliga och medierättsliga delar av transaktioner
  • Upprättande av immaterialrättsliga strategier avseende bland annat skydd och licensiering av immateriella tillgångar
  • Immaterialrättsliga frågor i övrigt
  • Marknadsföringsrättsliga frågor, inklusive marknadsföringsrättslig speciallagstiftning såsom lotterilagen, alkohollagen, tobakslagen och lagen om namn och bild i reklam