Mannheimer Swartling biträder klienter inom hela spektrumet av immaterial-, marknads- och medierätt. Vårt team har en bred expertis inom området som innefattar såväl tvister som transaktioner och avtal.

Vi hjälper regelbundet klienter med att upprätta och förhandla komplicerade licens-, forsknings- och utvecklingsavtal samt andra typer av samarbetsavtal. Vår erfarenhet omfattar även en rad olika typer av immaterial- och marknadsföringsrättsliga tvister, och vi har stor vana av att agera ombud vid patent- och marknadsdomstolarna. Vi bistår också regelbundet med granskning och hantering av immateriella tillgångar i stora och komplexa transaktioner.

Byråns olika verksamhetsområden är helt integrerade, och därför kan vi snabbt skräddarsy den bästa möjliga rådgivningen med hänsyn till varje enskild klient och uppdrag.

De ärenden vi arbetar med är ofta internationella och vi har nära kontakter med advokatbyråer världen över som är ledande inom immaterialrätt, marknadsrätt och medierätt, där vi också kan bistå med att samordna rådgivningen.

Rådgivningen i urval

  • Upprättande och förhandling av olika typer av avtal, som förvärvsavtal, licensavtal, samarbetsavtal, forsknings- och utvecklingsavtal
  • Tvister (bland annat vid patent- och marknadsdomstolarna) avseende immateriella rättigheter (patent, upphovsrätt, varumärken och mönster), marknadsföringsrätt och företagshemligheter samt administrativa förfaranden gällande varumärken såsom invändningar vid Patent- och registreringsverket och EU:s varumärkesmyndighet EUIPO
  • Transaktionsrelaterade (M&A) frågor rörande immaterial-, marknads- och medierätt
  • Immaterialrättsliga strategier för bland annat skydd och licensiering av immateriella tillgångar
  • Rådgivning avseende marknadsföring, såsom granskning av marknadsföringskampanjer och konsumenträttsliga frågor (till exempel granskning av villkor och ärenden vid Konsumentverket)
  • Medierättsliga frågor, exempelvis tryck- och yttrandefrihet samt sändningstillstånd
  • Spel och lotterifrågor