Mannheimer Swartling har lång erfarenhet av specialistrådgivning inom infrastruktur och entreprenad. Sedan många år tillbaka anlitas vi löpande som juridisk rådgivare åt svensk industri och offentlig sektor när det gäller infrastrukturprojekt, entreprenader och andra större investeringsprojekt.

Vi biträder klienter i alla faser och juridiska frågor som uppstår i ett projekt. Rådgivningen omfattar allt från de största och mest komplexa infrastrukturprojekten i landet till kommersiell fastighetsutveckling och investeringar i produktionsanläggningar och andra anläggningstillgångar inom industrin.

Stora projekt i Sverige och internationellt

De senaste två decennierna har vi varit djupt involverade i flera av de största bygg- och anläggningsprojekten i landet, som t.ex. Öresundsbron, Botniabanan, Nya Karolinska Sjukhuset, ESS-projektet, Förbifart Stockholm, Northvolts batterifabrik och utbyggnaden av Stockholms tunnelbana. Vi agerar också rådgivare i omfattande projekt utomlands.

Unik erfarenhet av projektfinansierade projekt

Vi har särskild expertis när det kommer till projekt som finansieras genom så kallad projektfinansiering, både OPS-projekt (offentlig-privat samverkan) och projekt inom privat sektor som finansieras genom denna metod. Byrån har biträtt beställaren i ett antal större OPS-projekt i Sverige samt i ett stort antal projektfinansierade projekt inom privat sektor i Sverige och i utlandet.

Juristerna inom Infrastruktur och entreprenad är särskilt aktiva inom det så kallade cleantech-området, det vill säga produktionsanläggningar inom energisektorn och industrin där processer och produkter bidrar till att minska negativ påverkan på klimat och miljö.

Rådgivningen i urval

  • Strategiska diskussioner och projektstrukturering (t.ex. avtalsstruktur, bolagsstruktur, finansiering, skattefrågor och försäkringslösningar)
  • Detaljplaner, bygglov och tillstånd enligt miljöbalken och specialförfattningar
  • Avtalsskrivning och avtalsförhandlingar
  • Löpande rådgivning och utbildning under projektgenomförandet
  • Utredning och analys av projekt där problem uppstått (t.ex. kostnadsöverskridanden eller förseningar)