Mannheimer Swartlings specialister på företagsbeskattning ger råd i större projekt som företagsöverlåtelser, fastighetstransaktioner, fondetableringar, incitamentsprogram, omstruktureringar och finansieringar.

Byrån levererar kvalificerad skatte- och momsrådgivning i några av de största transaktionerna och projekten i Sverige. Vi har även gedigen erfarenhet av att driva skatteprocesser för våra klienter. Tack vare våra väletablerade kontakter med utvalda skatterådgivare runt om i hela världen hanterar vi ofta skattefrågor med en internationell prägel.

Vi bevakar rättsutvecklingen

Skatterätten förändras ofta. Därför bevakar vi löpande avgöranden från domstolarna samt andra relevanta marknads- och lagstiftningsfrågor. Teamet deltar aktivt i svenska och internationella branschorganisationer som till exempel International Fiscal Association och International Bar Association.

Skatterådgivning kan inte ske isolerat från annan juridisk rådgivning. Vår rådgivning omfattar därför inte bara kvalificerade skatteråd, utan vi ser även till att andra frågor identifieras och hanteras. Vid behov kan vi snabbt koppla in specialister inom byråns övriga verksamhetsområden i projekt och uppdrag.

Rådgivningen i urval

 • Företagsöverlåtelser
 • Omorganisationer
 • Börsintroduktioner
 • Offentliga erbjudanden och andra publika företagsöverlåtelser
 • Andra transaktioner, som försäljning av fastigheter, där skatteeffekten är av stor betydelse
 • Gränsöverskridande transaktioner
 • Fondetableringar och andra fondrelaterade frågor
 • Finansieringslösningar
 • Incitamentsprogram
 • Momsfrågor kopplade till nya affärsmodeller och transaktionsflöden, frågor om avdragsrätt etc.
 • Skatteprocesser och förhandsbeskedsärenden