VerksamhetsområdeFöretagsbeskattning

Mannheimer Swartlings skattejurister ger råd i större projekt såsom företagsöverlåtelser, fastighetstransaktioner, fondetableringar, incitamentsprogram, omstruktureringar och finansieringar. 

Vi tillhandahåller även löpande skatterådgivning och driver skatteprocesser samt besvarar utländska skattefrågor då vi har väl etablerade kontakter med utvalda skatterådgivare runt om i hela världen.

Skatterätten förändras ofta och vi bevakar löpande avgöranden från domstolarna samt marknads- och lagstiftningsfrågor. Gruppens jurister deltar aktivt i svenska och internationella branschorganisationer, som till exempel International Fiscal Association och International Bar Association.

Skatterådgivning kan inte ske isolerat från annan juridisk rådgivning. Vi ger därför inte bara kvalificerade skatteråd utan ser även till att andra frågor identifieras och hanteras.

Gruppens jurister biträder byråns klienter med bland annat följande frågor:

 • Företagsöverlåtelser
 • Omorganisationer
 • Börsintroduktioner
 • Offentliga erbjudanden och andra publika företagsöverlåtelser
 • Andra transaktioner, såsom försäljning av fastigheter, där skatteeffekten är av stor betydelse
 • Finansieringslösningar
 • Incitamentsprogram
 • Cross-border leasing
 • Värdepapperisering
 • Internprissättning
 • Private Equity
 • Skatteprocesser och förhandsbesked