Mannheimer Swartling ska vara det självklara affärsjuridiska valet på våra marknader. Det kräver att vi hela tiden anpassar vårt erbjudande för att möta och förutse våra klienters skiftande behov. Våra skickliga medarbetare finns i Sverige och internationellt, och är verksamma inom affärsjuridikens samtliga områden.

Med klienter som finns över hela världen och i många olika branscher omfattar vår rådgivning de flesta affärsjuridiska rättsområdena. Trots att vi är utspridda på en global marknad möter våra klienter och samarbetspartners ett nära sammansvetsat team. Vi lägger stor energi på att rekrytera, utveckla och behålla våra medarbetare. Under många år har vi byggt en företagskultur där samarbete är kärnan. Vårt branschunika sätt att dela på vinsten gör att kunskap delas och sprids obehindrat mellan medarbetarna och vidare till varje klient.

Mannheimer Swartlings viktigaste tillgång är våra medarbetare.

Förståelse för klienternas affär – nu och framåt

Att vi förändras och anpassar oss är en förutsättning för att vi ska kunna skapa värde för våra klienter mitt i de skiftande och allt mer komplexa utmaningar och möjligheter som företag och organisationer står inför. Utan djupgående förståelse för våra klienters affär och för hur världen utvecklas skulle vår rådgivning falla platt. Därför utrustar vi våra medarbetare med betydligt fler perspektiv än bara det juridiska.

Omvärldsbevakning, hållbarhet och innovation

Sedan flera år tillbaka har vi en senior economist och en hållbarhetschef som kompletterar vår juridiska expertis med omvärldsbevakning och strategi. Hållbarhet är en integrerad del i både organisationen och all vår rådgivning. Vi har också utvecklat MSA Innovation Lab – byråns egen affärsenhet för innovation och digitalisering.

Fullskalig expertis

Rådgivningen till våra klienter är bred och specifik på samma gång. Vi erbjuder fullservicerådgivning – alltså rådgivning inom alla affärsjuridiska områden samt verksamheter och branscher. Samtidigt kan vi mobilisera och leverera knivskarp specialistrådgivning även i de allra svåraste, branschspecifika frågorna.

Managing Partner har ordet

Jan Dernestam är Managing Partner på Mannheimer Swartling

Jan Dernestam
Managing Partner

Jag hoppas att vår hemsida ska ge dig en bild av Mannheimer Swartling. Inte bara vad vi gör, utan vilka vi faktiskt är.

Vi har alltid siktat på att vara den absolut bästa advokatbyrån på vår marknad. Att leverera rådgivning som håller den högsta möjliga kvaliteten samtidigt som vi agerar proaktivt och ansvarsfullt i förhållande till klienter, kollegor och samhället omkring oss. Vi vill vara en rådgivare som bidrar med någonting mer. Som inte bara möter förväntningarna, utan som hela tiden överträffar dem.

Redan när jag började på Mannheimer Swartling för mer än 20 år sedan var detta drivkrafter som kännetecknade oss. Det är med stolthet jag konstaterar att dessa drivkrafter är precis lika starka idag.

Nyckeltal

  • 0 partners
  • 0 anställda varav 480 jurister
  • 0% kvinnor och 40% män
  • 0 kontor på 3 kontinenter

Mannheimer Swartling Annual Publication

Vill du veta mer om oss? Mannheimer Swartling Annual Publication 2024 innehåller både allmän information om byrån och en rad spännande case och händelser från året.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.