Mannheimer Swartling har stor erfarenhet av att företräda privata och offentliga aktörer inför konkurrensmyndigheter och domstolar i Sverige och internationellt– inte minst inför relevanta EU-institutioner som Europeiska kommissionen och EU-domstolen. Vår verksamhet inom EU- och konkurrensrätt finns i Sverige och Bryssel och är helt integrerad med byråns verksamhet i övrigt.

Vi är vana att hantera komplexa ärenden på EU- och konkurrensrättens område och placeras konsekvent i topp inom området av flera oberoende rankningsinstitut.

Stark internationell närvaro

Vår verksamhet på EU- och konkurrensrättens område är främst baserad i Stockholm och Bryssel, men finns representerad vid samtliga byråns Sverigekontor. Vi har bland annat gedigen erfarenhet av att koordinera internationella projekt – vid behov i samråd med byråns omfattande kontaktnät av ledande advokatbyråer i andra länder.

Rådgivningen i urval

 • Konkurrensrätt i transaktioner inklusive förvärvskontroll (merger control) och granskning av direktinvesteringar (FDI screening och Säkerhetsskyddslagen)
 • Karteller och andra konkurrensbegränsande samarbeten
 • Missbruk av dominerande ställning
 • Distribution, licensiering och andra kommersiella avtal
 • Gryningsräder och utredningar hos konkurrensmyndigheter
 • Klagomål till konkurrensmyndigheter
 • Domstolstvister och skiljeförfaranden, inklusive konkurrensrättsliga skadeståndstvister
 • Arbete med regelefterlevnad (compliance), inklusive internutredningar, compliance-program och utbildning
 • Fri rörlighet och annan allmän EU-rätt
 • Offentlig upphandling
 • Statligt stöd
 • Utländska subventioner (foreign subsidies)
 • Anti-dumping, tull och annan handelslagstiftning