VerksamhetsområdeEU- och konkurrensrätt

Mannheimer Swartling är ledande i Norden inom EU- och konkurrensrätt.

Vi är den mest erfarna av alla svenska advokatbyråer och har det största antalet heltidsspecialister på området. Verksamhetsgruppen liksom flera av dess medlemmar är konsekvent topprankad av samtliga etablerade rankinginstitut och tillhandahåller en på flera områden oöverträffad expertis, oberoende av bransch och regulatorisk kontext. Vår starka ställning i Norden kompletteras av vårt sedan länge etablerade Brysselkontor.

Vi har mycket stor erfarenhet av att företräda såväl privata som offentliga aktörer inför konkurrensmyndigheter och domstolar i Sverige och andra länder, liksom inför relevanta EU-institutioner såsom Europeiska kommissionen och EU-domstolen. Vi har också stor erfarenhet av att koordinera internationella projekt, vid behov med anlitande av vårt omfattande nätverk i andra jurisdiktioner.

Verksamheten är i huvudsak baserad i Stockholm och Bryssel, men finns även representerad vid våra övriga svenska kontor samt i Ryssland och i Kina.

Vi tillhandahåller rådgivning inom hela det EU- och konkurrensrättsliga området, exempelvis rörande:

 • Förvärvskontroll
 • Karteller och andra konkurrensbegränsande samarbeten
 • Missbruk av dominerande ställning
 • Distribution, licensiering och andra kommersiella avtal
 • Gryningsräder och andra kontakter med konkurrensmyndigheter
 • Tvister i domstol och i skiljeförfarande, inklusive konkurrensrättsliga skadeståndstvister
 • Åtgärder för regelefterlevnad (compliance), inklusive internutredningar och utbildning
 • Fri rörlighet för varor och tjänster och allmän EU-rätt
 • Offentlig upphandling
 • Statligt stöd
 • Anti-dumping och annan handelslagstiftning