Mannheimer Swartling har specialistkunskap som täcker våra klienters samlade behov av rådgivning inom området för kommersiella avtal och operativa affärsjuridiska frågor.

Våra jurister är specialiserade på att upprätta, förhandla och förvalta avtal och har omfattande erfarenhet av arbete med alla typer av kommersiella avtal. Vi har ett starkt strategiskt och kommersiellt fokus kombinerat med en djup kunskap om ett antal olika branschers särskilda förutsättningar.

Genom vår spetskompetens kan vi hantera de mest komplexa juridiska och kommersiella frågeställningar. Byråns olika verksamhetsområden är helt integrerade, och därför kan vi skräddarsy den bästa möjliga rådgivningen med hänsyn till varje enskild klient och uppdrag. Många av våra uppdrag är multinationella och vi har stor erfarenhet av att leda och koordinera stora och komplexa projekt.

Rådgivningen i urval

  • Strategiska samarbeten och industriella allianser, t.ex. joint ventures, omstruktureringar, green-/brownfield projekt, aktieägaravtal och samarbetsavtal
  • Outsourcing, t.ex. IT/tech-, affärsprocesser (BPO), facility management (FM), transport och logistik (3PL), tillverkning och R&D samt finansiella tjänster
  • Operationella avtal, t.ex. inköps- och leveransavtal, distributions-, agent- och franchiseavtal, supply chain-frågor, utvecklingsavtal, OEM- och tillverkningsavtal, licens- och royaltyavtal samt olika slags allmänna villkor
  • Anläggnings- och funktionsleveranser, t.ex. infrastrukturprojekt, systemleveranser, turnkey-leveranser, projektavtal (t.ex. i OPS/PPP-projekt), komplexa och omfattande upphandlings- och leveransprojekt inom industri och offentlig sektor
  • Transaktionsrelaterad rådgivning, t.ex. separationsprojekt (”carve-outs”), transformations- och integrationsprojekt i samband med företagsöverlåtser och strukturaffärer samt due diligence