Mannheimer Swartling har omfattande erfarenhet av att representera grundarledda bolag under deras tillväxtresa.

Vi är ledande inom rådgivning kopplad till investeringar i bolag av enhörningsklass och andra tillväxtbolag, och företräder kontinuerligt klienter vid partnerskap med internationella venture capital-bolag och andra investerare. Vi arbetar nästan uteslutande på bolagssidan med särskilt fokus på kapitalanskaffningar, implementering av långsiktigt hållbara bolagsstyrningsmodeller och kapitalstrukturer, incitamentsprogram och exitstrategier. Vår verksamhetsgrupp arbetar nära såväl grundare och ledning som majoritetsägare för att kunna förstå och bidra till att hantera nuvarande behov och att uppnå långsiktiga mål.

Vänligen kontakta någon av våra partners som listas till höger om du vill veta mer om oss, hur vi arbetar med dessa frågor och hur vi kan hjälpa er.