Mannheimer Swartling anpassar rådgivningen till finansbranschens krav och förutsättningar. Vår målsättning är alltid att leverera den bästa tänkbara rådgivningen till aktörer som är verksamma inom branschen.

Finansmarknaden förändras snabbt och ger nya möjligheter och utmaningar. Nya aktörer tar sig in på marknaden, ny teknik förändrar givna förutsättningar och etablerade företag utvecklar banbrytande tekniska och strukturella lösningar. Med en kombination av juridisk kunskap och branschspecifik erfarenhet hjälper vi klienter att navigera det skiftande landskapet.

Genom gruppen Finansiella institutioner erbjuder vi direkt och effektiv tillgång till juridisk expertis som är specifikt anpassad till finansmarknaden. Vi är aktiva inom branschspecifika organisationer, kommittéer och expertgrupper och följer marknaden och branschen noga och arbetar aktivt för att påverka utvecklingen av marknadsplatser och förbättra marknadens villkor.

I topp hos klienterna

Mannheimer Swartling rankas återkommande i topp inom samtliga områden som är centrala för finansbranschen av rankinginstitut som Chambers, Legal 500 och IFLR 1000.

Rådgivningen i urval

 • Finansiering (inkl. hållbar finansiering)
 • Kapitalförvaltning
 • Börser, marknadsplatser och handelsplatser
 • Fonder (inkl. värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder)
 • Skattefrågor
 • Kapitalmarknader
 • Värdepapper
 • Konkurrensfrågor (inkl. förvärvskontroll, samarbeten, gryningsräder och compliance)
 • Finansiella produkter (inkl. betaltjänster och konsumentkrediter)
 • Incitamentsprogram
 • Regulatoriska frågor (inkl. rörelse- och tillsynsfrågor och tvistiga frågor)
 • M&A
 • Corporate governance
 • Outsourcing och upphandling (inkl. regulatoriska frågor)
 • Teknologi, digitalisering och IT-projekt
 • Strategiska samarbeten
 • Anti-korruption, penningtvätt och dataskydd)