Stefan Brocker är specialiserad på skiljeförfaranden och kommersiella domstolsprocesser samt på juridik (inklusive transaktioner) inom områdena logistik, transporter och shipping & offshore. Därtill har Stefan Brocker omfattande erfarenhet av styrelsearbete och sitter i styrelsen för ett flertal bolag. Stefan Brocker leder Mannheimer Swartlings branschgrupp Shipping & Transportation. Stefan Brocker är medlem i styrelsen för European Maritime Lawyers Organisation samt medlem av Editorial Board av IBA Dispute Resolution Review.

Stefan Brocker har agerat ombud i ett mycket stort antal skiljeförfaranden under bland annat Stockholms Handelskammares, ICCs, UNCITRALs och andra skiljeregler såväl i Sverige som i utlandet. Han har också betydande erfarenhet som skiljeman och har varit såväl ensam skiljeman som ordförande i ett stort antal mål. Stefan Brocker har agerat ombud i tvister inom en lång rad olika områden såsom agent- och distributionsavtal, licensiering, leveransavtal, fartygsleveranser, aktie- och inkråmsöverlåtelser liksom inom en rad olika branscher såsom bilindustri, shipping, entreprenad, läkemedel, bank och finans. På senare år har han särskilt fokuserat på tvister som rör beställningar av större fartygskonstruktioner såsom oljetankers, riggar, flytande fiskfarmar och andra offshorekonstruktioner.”