Kristoffer Löf ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Tvistlösning samt byråns branschgrupper för Energi och Infrastruktur/Entreprenad. Kristoffer är även ordförande för branschorganisationen Swedish Arbitration Association.

Kristoffer är specialiserad på tvistlösning och bistår klienter i alla faser av en tvist – från tidiga processlägesbedömningar och framställande av krav, till förlikningsförhandlingar och förfaranden inför svenska domstolar och svenska och internationella skiljenämnder. Han har erfarenhet av tvister inom en rad områden rörande många olika branscher, bl.a. telekom, läkemedel, joint ventures, aktieägar- och samarbetsavtal, maskin- och systemleveranstvister, licensiering, agent- och återförsäljaravtal, M&A m.m., och med särskild tyngdpunkt på energi/olja och gas samt entreprenadtvister. Utöver ombudsuppdrag sitter Kristoffer även som skiljedomare i kommersiella tvister.